Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Darbo pobūdis

 • Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 1.2.6.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad būtų atliktos Teisės ir personalo skyriui (toliau – Skyrius) nuostatuose pavestos funkcijos nagrinėjant asmenų skundus (pareiškimus) ir tiriant visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atlieka asmenų skundų (pareiškimų) dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, kurių priežiūrą įgyvendina Skyrius pagal savo kompetenciją, pažeidimų tyrimą;
 • nagrinėja asmenų skundus (pareiškimus) dėl garbės ir orumo, privatumo, asmens duomenų tvarkymo pažeidimų, taip pat vykdo tyrimus dėl pagrindinių visuomenės informavimo principų pažeidimų visuomenės informavimo priemonėse;
 • vertina, kaip skleidžiant viešąją informaciją laikomasi visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų bei reikalavimų;
 • atlieka visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų analizę, rengia šių teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • dalyvauja nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas, surašant administracinių nusižengimų protokolus;
 • rengia procesinius dokumentus administracinėse (administracinių nusižengimų) bylose;
 • pagal įgaliojimą atstovauja Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai ar žurnalistų etikos inspektoriui teisme;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja nacionaliniuose ar tarptautiniuose renginiuose, seminaruose, konferencijose, mokymuose, darbo grupėse, bendradarbiauja su viešosios informacijos rengėjų ir platintojų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijomis, kitomis valstybės įstaigomis ir jų atstovais;
 • atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriaus tikslus bei uždavinius.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį visuomenės informavimo srityje;
 • būti susipažinusiam su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinių nusižengimų bylų teiseną;
 • būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • sugebėti analizuoti, vertinti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: