Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Šilalė - Šilalės rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti teisinę pagalbą Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, filialams ir Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, atstovauti Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai teismuose, teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, neįeinantiems į struktūrinius padalinius ir Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams (Komunikacijos ir informacinių technologijų, Finansų, Buhalterinės apskaitos, Švietimo, kultūros ir sporto, Turto valdymo ir ekonomikos, Žemės ūkio skyriams) teismuose, gindamas jų interesus pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus, mero išduotus įgaliojimus, tam, kad būtų užtikrintas reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
 • pagal savo kompetenciją rengia ieškinius, atsiliepimus, prašymus, skundus, kitus procesinius dokumentus teismams;
 • teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą rajono gyventojams, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu;
 • derina Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus, Finansų skyriaus, Buhalterinės apskaitos skyriaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus, Žemės ūkio skyriaus parengtus Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir mero potvarkius, siekdamas užtikrinti Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymą;
 • vizuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, neįeinančių į struktūrinius padalinius, Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus, Finansų skyriaus, Buhalterinės apskaitos skyriaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus, Žemės ūkio skyriaus rengiamų sutarčių projektus (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas);
 • dalyvauja Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiuose, įvairių Savivaldybės darbo grupių ir komisijų darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • teikia informaciją skyriaus vedėjui, Savivaldybės administracijos direktoriui apie pirminės teisinės pagalbos teikimą gyventojams;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius, atsakymus į gautus paklausimus, siekdamas užtikrinti Savivaldybei pavestų uždavinių vykdymą;
 • teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, filialams (seniūnijoms) ir Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;
 • vykdo Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir administracinę teisę bei išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, ES Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB client

Šilalės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: