Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus Patarėjas (nuo 2019 m. sausio 1 d. pareiginės algos koeficientas - 8,3). (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14.
 • Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) vidaus administravimą, apimant NVSC veiklos teisėtumo užtikrinimo, teisių ir teisėtų interesų gynimo, viešųjų pirkimų vykdymo ir korupcijos prevencijos funkcijas. III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – Skyriaus veiklos administravimo; NVSC veiklos teisėtumo užtikrinimo; teisių ir teisėtų interesų gynimo; viešųjų pirkimų vykdymo; korupcijos prevencijos. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
 • išmanyti ir mokėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų vykdymą, darbo santykius ir korupcijos prevenciją;
 • mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir valdymą;
 • gebėti planuoti, organizuoti Skyriaus darbą. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
 • vertina Skyriaus vykdomas funkcijas, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
 • analizuoja Skyriaus darbą, organizuoja Skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengimą;
 • vertina, ar NVSC struktūrinių padalinių parengti teisės aktų ir kitų teisinių dokumentų projektai atitinka teisės aktų ir teisės technikos reikalavimus, teikia pastabas ir siūlymus;
 • rengia teisės aktų projektus NVSC veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
 • teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir siūlymus darbuotojams teisės aktų projektų ir kitų teisinių dokumentų rengimo, tobulinimo bei teisės aktų taikymo klausimais;
 • vertina sutarčių projektus, teikia pastabas ir siūlymus, esant poreikiui, rengia sutarčių projektus;
 • rengia ieškinius, pareiškimus (skundus), atsiliepimus į ieškinius, pareiškimus (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;
 • atstovauja NVSC teismuose ir kitose institucijose;
 • teikia teisėkūros iniciatyvas;
 • vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę NVSC

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
 • vertina Skyriaus vykdomas funkcijas, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
 • analizuoja Skyriaus darbą, organizuoja Skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengimą;
 • vertina, ar NVSC struktūrinių padalinių parengti teisės aktų ir kitų teisinių dokumentų projektai atitinka teisės aktų ir teisės technikos reikalavimus, teikia pastabas ir siūlymus;
 • rengia teisės aktų projektus NVSC veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
 • teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir siūlymus darbuotojams teisės aktų projektų ir kitų teisinių dokumentų rengimo, tobulinimo bei teisės aktų taikymo klausimais;
 • vertina sutarčių projektus, teikia pastabas ir siūlymus, esant poreikiui, rengia sutarčių projektus;
 • rengia ieškinius, pareiškimus (skundus), atsiliepimus į ieškinius, pareiškimus (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;
 • atstovauja NVSC teismuose ir kitose institucijose;
 • teikia teisėkūros iniciatyvas;
 • vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę NVSC veiklos srityse;
 • nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
 • užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
 • vykdo finansų kontrolę;
 • teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
 • pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
 • atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais pareigybei nustatytas funkcijas;
 • laiku ir kokybiškai vykdo kitus Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
 • išmanyti ir mokėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų vykdymą, darbo santykius ir korupcijos prevenciją;
 • mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir valdymą;
 • gebėti planuoti, organizuoti Skyriaus darbą.
CVB client

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: