Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas (nuo 2019 m. sausio 1 d. pareiginės algos koeficientas - 7,1). (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13.
 • Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis – vykdyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) politiką sveikatos teisės srityje, užtikrinti, kad NVSC rengiamų ir derinamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktams, NVSC priimamų sprendimų teisėtumui užtikrinti, teikti teisinę pagalbą, atstovauti NVSC teismuose ir kitose institucijose. III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – teisės, korupcijos prevencijos. IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti teisinio darbo patirties;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
 • išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, korupcijos prevenciją ir darbo santykius;
 • mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti planuoti, organizuoti savo darbą. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vertina, ar NVSC parengti teisės aktų ir kitų teisinių dokumentų projektai atitinka teisės aktų ir teisės technikos reikalavimus, teikia pastabas ir siūlymus ;
 • rengia ir dalyvauja rengiant NVSC teisės aktų, įstaigos rengiamų dokumentų, sutarčių projektus, atlieka jų teisinį vertinimą, teikia pastabas, siūlymus ir išvadas;
 • teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir siūlymus teisės aktų projektų ir kitų teisinių dokumentų rengimo, tobulinimo bei teisės aktų taikymo klausimais;
 • atstovauja NVSC teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse.
 • rengia ieškinius, pareiškimus (skundus), atsiliepimus į ieškinius, pareiškimus (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;
 • konsultuoja NVSC darbuotojus teisės klausimais;
 • dalyvauja organizuojant viešųjų pirkimų konkursus, pirkimo komisijų darbe bei rengiant prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių projektus;
 • vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę NVSC

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vertina, ar NVSC parengti teisės aktų ir kitų teisinių dokumentų projektai atitinka teisės aktų ir teisės technikos reikalavimus, teikia pastabas ir siūlymus ;
 • rengia ir dalyvauja rengiant NVSC teisės aktų, įstaigos rengiamų dokumentų, sutarčių projektus, atlieka jų teisinį vertinimą, teikia pastabas, siūlymus ir išvadas;
 • teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir siūlymus teisės aktų projektų ir kitų teisinių dokumentų rengimo, tobulinimo bei teisės aktų taikymo klausimais;
 • atstovauja NVSC teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse.
 • rengia ieškinius, pareiškimus (skundus), atsiliepimus į ieškinius, pareiškimus (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;
 • konsultuoja NVSC darbuotojus teisės klausimais;
 • dalyvauja organizuojant viešųjų pirkimų konkursus, pirkimo komisijų darbe bei rengiant prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių projektus;
 • vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę NVSC veiklos srityse;
 • dalyvauja rengiant Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
 • teikia siūlymus NVSC ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
 • užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
 • nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
 • nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
 • inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
 • užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
 • pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti teisinio darbo patirties;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
 • išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, korupcijos prevenciją ir darbo santykius;
 • mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.
CVB client

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: