Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skuodas - Skuodo rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Pareigybė – Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 11
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo priežiūrą Skuodo rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybėje), užtikrinti Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą, teikti pirminę teisinę pagalbą gyventojams, ginti Savivaldybės institucijų interesus visų lygių teismuose.
 • Vyriausias specialistas atlieka šias funkcijas:
 • vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo Savivaldybėje priežiūrą;
 • rengia ir derina Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos sudaromų sutarčių projektus, tikrina, ar jie atitinka galiojančius teisės aktus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Savivaldybės institucijoms visų lygių teismuose;
 • rengia teismams ieškinius, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos;
 • apibendrina ir analizuoja bylų nagrinėjimo teisme rezultatus ir su jais supažindina skyriaus vedėją;
 • teikia pirminę teisinę pagalbą gyventojams, tvarko pirminės teisinės pagalbos teikimo apskaitą;
 • derina rengiamų Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, tikrina, ar jie atitinka galiojančius teisės aktus;
 • dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytus veiklos uždavinius;
 • konsultuoja Savivaldybės institucijų politikus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, bei Savivaldybės įmonių, įstaigų vadovus teisiniais klausimais;
 • informuoja Savivaldybės darbuotojus apie naujus ir pakeistus įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Savivaldybės veiklą;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių laikotarpiu ir kitais atvejais;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Reikalavimai

 • Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę, darbo teisę, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, dokumentų rengimą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti kompiuterio programa „MS Office“.
CVB client

Skuodo rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: