Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės poskyris vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Darbo pobūdis

1. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus apskr. VPK ) Valdymo organizavimo skyriaus (toliau – VOS) Teisės poskyrio vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13
 • Pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti poskyrio darbą, užtikrinant rengiamų teisės aktų, sutarčių projektų atitiktį teisės aktų reikalavimams, tinkamą teisės aktų taikymą, rengiant procesinius dokumentus ir atstovaujant Vilniaus apskr. VPK teismuose ir kitose valstybės institucijose.
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
 • organizuoja, kontroliuoja ir planuoja VOS Teisės poskyrio darbą, atsako už Teisės poskyriui priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;
 • rengia bei dalyvauja rengiant, įvertina Vilniaus apskr. VPK viršininko, Vilniaus apskr. VPK struktūrinių padalinių iniciatyva teikiamus teisės aktų projektus, derina juos su atitinkamais padaliniais, teikia pasiūlymus Vilniaus apskr. VPK vadovybei dėl jų pripažinimo netekusiais galios ar atitinkamo pakeitimo Vilniaus apskr. VPK darbo reglamente nustatyta tvarka;
 • dalyvauja rengiant ir derinant tarpinstitucinius susitarimų projektus Vilniaus apskr. VPK priskirtais klausimais, vertina bei teikia pastabas dėl gautų iš kitų įstaigų teisės aktų projektų, dalyvauja rengiant, vertina, teikia išvadas ir pasiūlymus bei vizuoja parengtus sandorius, sudaromusVilniaus apskr. VPK vardu;
 • tikrina, ar Vilniaus apskr. VPK viršininkui pateikiami lokalinių teisės aktų ir kitų teisinio pobūdžio dokumentų projektai atitinka galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, juos vizuoja; esant teisės aktų prieštaravimams, teikia savo pasiūlymus;
 • pagal savo kompetenciją teisės aktų taikymo klausimais rengia atsakymus į paklausimus fiziniams ir juridiniams asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;
 • pagal savo kompetenciją teikia teisinio pobūdžio pagalbą, konsultacijas, rekomendacijas, informaciją apie galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus Vilniaus apskr. VPK struktūriniams padaliniams, rengia metodinio pobūdžio apibendrinimus aktualiais teisės taikymo bei teisminės praktikos klausimais;
 • atstovauja Vilniaus apskr. VPK visų instancijų teismuose bei administracinių ginčų komisijose, kai proceso šalis yra Vilniaus apskr. VPK, o Vilniaus apskr. VPK vadovybės nurodymu ir tais atvejais, kai proceso šalis yra Vilniaus apskr. VPK struktūrinis padalinys;
 • vadovybės pavedimu dalyvauja Vilniaus apskr. VPK darbo ginčų komisijos ir viešųjų pirkimų komisijos veikloje;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją apie Teisės poskyrio veiklos rezultatus;
 • pagal kompetenciją įgyvendina vidaus kontrolės priemones Vilniaus apskr. VPK struktūriniuose padaliniuose;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja metinio veiklos plano vykdymą, vykdo stebėseną, teikia veiklos ataskaitas Vilniaus apskr. VPK viršininko nustatyta tvarka;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo prevencines priemones dėl galimų korupcijos apraiškų vadovaujamame padalinyje ir asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą;
 • nesant VOS vedėjo, vykdo jo funkcijas;
 • vykdo kitus su Vilniaus aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti policijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, teisėskrypties (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba teisininko profesinę kvalifikaciją (vientisosios studijos) išsilavinimą);
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, tarnybą vidaus reikalų sistemoje, policijos veiklą, darbo santykius ir kitus teisės norminius aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų atstovavimo teismuose patirtį;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti, kontroliuoti ir koordinuoti savo ir poskyrio veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų apskaitos, rengimo ir tvarkymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu ir informacinėmis duomenų sistemomis;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.
CVB client

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: