Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atstovauti Tarnybai teismuose, kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, rengti teisės aktų, Tarnybos sutarčių projektus, pagal kompetenciją teikti paaiškinimus ir konsultacijas, prisidėti prie efektyvios ūkio subjektų veiklos priežiūros užtikrinimo.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:
 • esant Tarnybos direktoriaus įgaliojimui, kartu su Tarnybos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais ar darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), arba be jų, atstovauja Tarnybai teismuose ir kitose ginčų nagrinėjimo institucijose;
 • apibendrina iš kitų Tarnybos struktūrinių padalinių gautą informaciją, susijusią su atstovavimu Tarnybai teismuose ar kitose ginčų nagrinėjimo institucijose, ir rengia Tarnybos vardu teikiamus procesinius dokumentus;
 • teikia pastabas ir siūlymus dėl Tarnybai pateiktų derinti, Tarnybos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų bei atlieka Tarnybos parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
 • esant Tarnybos direktoriaus pavedimui, rengia išvadas Tarnybos kompetencijos klausimais dėl išvadoms gauti Tarnybai pateiktų kitų įstaigų teisės aktų projektų;
 • rengia Tarnybos sudaromų sutarčių, teisės aktų projektus;
 • užtikrina, kad teisės aktų projektai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, vizuoja Tarnyboje suderintus teisės aktų projektus;
 • dalyvauja Tarnybos direktoriaus sudarytų komisijų, darbo grupių, rengiančių teisės aktų, sutarčių projektus, darbe;
 • su kitais nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus bei pagal kompetenciją rengia atsakymus į juos;
 • pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir teisines išvadas Tarnybos vadovybei, Tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojams;
 • dalyvauja atliekant bankroto, restruktūrizavimo administratorių, bankroto administratorių padėjėjų planinius ir neplaninius veiklos patikrinimus, veiklos stebėseną;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybių Europos Sąjungos narių ir valstybių ne Europos Sąjungos narių kompetentingomis institucijomis, dalyvauja rengiant ir derina bendradarbiavimo sutartis, prižiūri šių sutarčių vykdymą;
 • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo teisės srityje patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną, auditą, finansinę atskaitomybę, turto ir verslo vertinimą, įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procesus, išmanyti civilinę, civilinio proceso, darbo teisę, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą.
CVB client

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: