Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

Šiauliai - Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Lygis – A. 3. Kategorija – 12
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atstovauti Savivaldybės bei Savivaldybės administracijos interesus teismuose, teikti pirminę teisinę pagalbą Šiaulių miesto gyventojams deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste ir asmenims, kurie nedeklaravę savo gyvenamosios vietos, tačiau jų faktinė gyvenamoji vieta yra Šiaulių mieste ir asmenims, kurie yra Šiaulių tardymo izoliatoriuje (toliau – Šiaulių miesto gyventojams) bei vykdyti kitas Skyriui priskirtas funkcijas.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
 • konsultuoja Administracijos direktorių, jo pavaduotojus, Savivaldybės merą ir jo pavaduotojus, teisiniais klausimais, susijusiais su Savivaldybės institucijų įgyvendinamomis funkcijomis, bei Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos veikla;
 • konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais, kurie numatyti Skyriaus nuostatuose;
 • žiūri Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktus teisės aktų ar sutarčių, ar kitų dokumentų projektus, vertina jų atitikimą galiojantiems teisės aktams bei teisinės technikos reikalavimams, teikia metodinę pagalbą dėl atitinkamų projektų ruošimo teisinių reikalavimų;
 • dalyvauja darbo grupių ar komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir pateikia nuomonę bei pasiūlymus pareigybei priskirtų funkcijų klausimais, kai Savivaldybės administraciniai padaliniai atsakingi už atitinkamo klausimo sprendimą ar dokumento projekto ruošimą komisijoje ar darbo grupėje, įvertinę kuruojamą klausimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas bei kitą turimą informaciją, susiduria su teisės aktų taikymo problemomis, kai neaišku kokį teisės aktą taikyti situacijoje, kaip įgyvendinti teismų sprendimus, kokią taikyti teisinę techniką, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, rengia atsakymų projektus;
 • siekdamas užtikrinti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos, kaip teismo proceso dalyvio, dalyvavimą civilinėje, administracinėje ir baudžiamojoje byloje ir tinkamą Savivaldybės institucijų interesų gynybą teismuose ir kitose teisėtvarkos institucijose:
 • 1 atstovauja Savivaldybei Savivaldybės mero įgaliojimu ir Savivaldybės administracijai Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimu visų instancijų teismuose, ruošia procesinius dokumentus ir kitus dokumentus teismams;
 • renka ir teikia dokumentus teismams pagal jų įpareigojimus;
 • esant būtinybei informuoja Savivaldybės merą ir Savivaldybės administracijos direktorių ar skyriaus vedėją apie teisminių bylų eigą;
 • teikia Skyriaus vedėjui, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ar skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo ar neapskundimo, ar vykdymo;
 • informuoja Savivaldybės merą, Administracijos direktorių, Skyriaus vedėją, Administracijos padalinius apie įsiteisėjusius teismo sprendimus, nutarimus ar nutartis ir teikia pasiūlymus dėl jų vykdymo;
 • pateikia prašymus dėl vykdomųjų dokumentų išdavimo, pateikia juos vykdymui;
 • dirba su elektrone teismų sistema EPP ir esant poreikiui teikia procesinius dokumentus per šią sistemą;
 • siekdamas užtikrinti ir tinkamai organizuoti pirminės teisinės pagalbos teikimą Šiaulių miesto gyventojams (pareiškėjams):
 • teikia teisinę pagalbą gyventojams (pareiškėjams), kurie pateikia prašymus raštu;
 • teikia informaciją apie pirminės teisinės pagalbos teikimą Šiaulių miesto gyventojams per viešojo informavimo priemones;
 • vaduoja Skyriaus vyriausiąjį specialistą, teikiantį pirminę teisinę pagalbą, jam nesant darbe;
 • kuruoja savo kompetencijos ribose Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, kuriuos priskiria Skyriaus vedėjas savo įsakymu;
 • vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldos ir jos institucijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių, akcinių ar uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykius, valstybės tarnybą, pirminės teisinės pagalbos teikimą, civilinės teisės ir civilinio proceso, administracinės teisės ir administracinio proceso, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso normas, pirminės teisinės pagalbos teikimą, viešuosius pirkimus ir kitų pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą, dokumentų rengimo taisykles;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: