Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Nacionalinė teismų administracija

Darbo pobūdis

 • Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Teisės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją padėti užtikrinti teismų nepriklausomumą ir organizacinį savarankiškumą, teismų sistemos organizacinės veiklos efektyvumą, atlikti teismų veiklos analizę, užtikrinti tinkamą teisės aktų projektų rengimą bei dokumentų rengimo principų laikymąsi, dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams bei siekti, kad Lietuvos teismų sistema veiktų efektyviai.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją rengia medžiagą Visuotiniam teisėjų susirinkimui, Teisėjų tarybos posėdžiams;
 • renka informaciją ir daro apibendrinimus apie teismų administracinę veiklą ir teismų organizacinį darbą;
 • atlieka teismų administracinės ir organizacinės veiklos tyrimus, analizes, apibendrinimus, išskyrus teisingumo vykdymą, teikia pasiūlymus dėl teismų administracinės veiklos ir organizacinio darbo, susijusių teisės aktų tobulinimo;
 • pagal kompetenciją atlieka teismų kasmetinius veiklos apibendrinimus;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus teismų savivaldos institucijų bei teismų veiklos klausimais, dalyvauja juos rengiant, teikia teisines išvadas dėl kitų Skyrių parengtų teisės aktų projektų;
 • analizuoja valstybės institucijų, įstaigų pateiktas teisėkūros iniciatyvas ir teikia siūlymus bei pastabas;
 • pagal kompetenciją rengia Administracijos direktoriaus įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus, dalyvauja juos rengiant;
 • pagal kompetenciją teikia teisines išvadas dėl Administracijos sudaromų sutarčių;
 • pagal kompetenciją užtikrina Skyriui teikiamų derinti Administracijos ir teismų savivaldos institucijų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 • nagrinėja Skyriaus kompetencijai priskirtus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 • pagal kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia turimą teismų statistinę informaciją;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių bei tarptautinėmis institucijomis;
 • teikia informaciją užsienio valstybių įstaigoms ir institucijoms, tarptautinėms institucijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims apie Lietuvos Respublikos teismų sistemą, teismų savivaldos institucijų veiklą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Teisėjų tarybos ir kitų institucijų sudaromose darbo grupėse ir komisijose;
 • įgaliojus Administracijos direktoriui atstovauja Administracijai teismų savivaldos institucijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
 • tvirtina Administracijos dokumentų kopijas:
 • vykdo kitus Skyriaus vedėjo bei Administracijos vadovybės su Administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai. (Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 6P-49-(
 • 1) redakcija)

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, sutarčių rengimą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo principus;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, apibendrinti teisinę, mokslinę bei kitą literatūrą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti užsienio kalbą – anglų, vokiečių, rusų arba prancūzų (pažengusio vartotojo lygmuo – B1).
CVB client

Nacionalinė teismų administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: