Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisės tyrimų skyriaus Konsultantas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Darbo pobūdis

 • Teisės tyrimų skyriaus konsultantas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14
 • Teisės tyrimų skyriaus konsultanto pareigybė reikalinga, kad būtų ieškoma, sisteminama, apibendrinama ir analizuojama konstitucinės justicijos bylų rengimui ir kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti reikalinga teisinė informacija, padedama įgyvendinti kitas Konstitucinio Teismo funkcijas.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja Konstituciniame Teisme rengiamoms byloms aktualią informaciją apie teisinio reguliavimo istorinę raidą ir rengiamus jo pakeitimus, teisinio reguliavimo aiškinimo ir taikymo praktiką Lietuvos Respublikos teismuose, oficialiąją konstitucinę ir mokslo doktriną, atitinkamų santykių teisinį reguliavimą ir konstitucinę doktriną užsienio valstybėse, tarptautinės teisės aktus, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją;
 • rengia Konstitucinio Teismo, užsienio valstybių konstitucinės justicijos institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, jurisprudencijos, mokslinės literatūros, teismų praktikos santraukas, apžvalgas, apibendrinimus, reikalingus rengiant bylas teisminiam nagrinėjimui, taip pat kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti;
 • skyriaus vedėjo nustatytomis temomis ir kryptimis atlieka teisės tyrimus ir rengia išvadas;
 • rengia statistinę ir kitokią informaciją apie Konstituciniame Teisme gautus prašymus, paklausimus ir išnagrinėtas bylas, Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimą ir kitais Konstitucinio Teismo veiklos klausimais;
 • dalyvauja rengiant metinį Konstitucinio Teismo veiklos pranešimą;
 • prisideda prie Konstitucinio Teismo leidinių (publikacijų) rengimo;
 • teikia teisines konsultacijas kitiems Konstitucinio Teismo aparato struktūriniams padaliniams ar valstybės tarnautojams vidaus dokumentų rengimo ir kitais Konstitucinio Teismo aparato veiklos klausimais, atlieka Konstitucinio Teismo sudaromų viešojo pirkimo sutarčių projektų teisinį vertinimą;
 • rengia atsakymų į iš asmenų gautus skundus, prašymus projektus;
 • padeda organizuoti konferencijas, seminarus, kitus Konstitucinio Teismo renginius;
 • vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko, kanclerio, Teisės tyrimų skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti teisės bakalauro (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) ir teisės magistro (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) kvalifikacinius laipsnius arba vienpakopį universitetinį teisinį (socialinių mokslų studijų sritis, teisės kryptis) išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip 6 mėnesių teisinio darbo patirtį;
 • mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
 • mokėti dirbti Microsoft Office ar lygiaverčiu programiniu paketu, naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis, nacionalinėmis, tarptautinėmis ir Europos Sąjungos teisinės informacijos paieškos sistemomis;
 • būti puikiai susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisine sistema, be kita ko, Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje formuojamą oficialiąja konstitucine doktrina, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamentu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės institucijų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas;
 • būti puikiai susipažinęs su Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos teisės aktais, Europos Sąjungos teise, nusimanyti apie Europos Sąjungos institucijų veiklą, sugebėti analizuoti Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos teisminių institucijų, kitų tarptautinių teismų jurisprudenciją ir joje rasti rengiamai nagrinėti konstitucinės justicijos bylai reikalingą medžiagą;
 • gerai išmanyti teisės teoriją, Lietuvos ir lyginamąją konstitucinę teisę, bendrąsias teisės mokslo raidos tendencijas;
 • būti susipažinęs su civiline teise ir viešuosius pirkimus reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo tvarką;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, dirbti komandoje.
CVB client

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: