Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisinių institucijų departamentas Patarėjas

Vilnius - Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Darbo pobūdis

Teisinių institucijų departamento (toliau – departamentas) Informacinių išteklių koordinavimo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 15.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pareigybė yra reikalinga įgyvendinti teisingumo ministerijos vykdymą politiką registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo, veiklos ir integravimo srityje.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • 1 teikia teisines išvadas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų registrų ir valstybės informacinių sistemų teisinio reguliavimo srityje;
 • rengia pasiūlymus dėl metodinio vadovavimo teisingumo ministro valdymo srityse esantiems registrams ir informacinėms sistemoms, siekdamas koordinuoti jų veiklą;
 • atlieka Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų rizikos analizę, dalyvauja nustatant šių registrų ir informacinių sistemų plėtros prioritetus ir rengiant Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių informacinių technologijų plėtros planą;
 • dalyvauja derinant Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų projektams skiriamų išteklių poreikį, koordinuoja IT projektų įgyvendinimą ir atlieka jų vertinimą;
 • dalyvauja kuriant ir vystant Gyventojų registrą, gyvenamosios vietos deklaravimo teisinio reguliavimo modelį ir viešąją elektroninę paslaugą, kuri užtikrintų galimybę asmeniui savo gyvenamąją vietą ir išvykimą deklaruoti elektroniniu būdu;
 • analizuoja teisės aktus, reguliuojančius registrų ir valstybės informacinių sistemų veiklą, teikia pasiūlymus dėl šių teisės aktų;
 • rengia pasiūlymus dėl registrų duomenų saugos, koordinuoja duomenų teikėjų veiklą duomenų ir dokumentų keitimosi bei teikimo srityse;
 • nagrinėja pasiūlymus dėl registrų ir informacinių sistemų veiklos tobulinimo, juos apibendrina ir rengia teisės aktus, reikalingus registrams steigti, vystyti bei funkcionuoti;
 • rengia pasiūlymus dėl registrų duomenų apsaugos, koordinuoja duomenų teikėjų veiklą duomenų ir dokumentų keitimosi ir teikimo srityse, siekdamas užtikrinti saugų registrų duomenų teikimą ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo įgyvendinimą;
 • nagrinėja organizacijų ir piliečių skundus, paklausimus ir pareiškimus registrų ir informacinių sistemų veiklos klausimais;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • atlieka Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų rizikos analizę, nustato jų plėtros prioritetus ir rengia Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių informacinių technologijų plėtros planą;
 • atlieka Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų rizikos analizę, nustato jų plėtros prioritetus ir rengia Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių informacinių technologijų plėtros planą;
 • dalyvauja derinant Teisingumo ministerijos ir ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų projektams skiriamų išteklių poreikį, koordinuoja informacinių technologijų projektų įgyvendinimą ir atlieka jų vertinimą;
 • dalyvauja kuriant naujus ir integruojant veikiančius registrus, informacines sistemas, rengia naujai steigiamų ir reorganizuojamų veikiančių registrų ir informacinių sistemų steigimo, reorganizavimo bei integravimo dokumentus;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų bei registrų ir informacinių sistemų tvarkymo įstaigų pasiūlymus dėl registrų ir informacinių sistemų veiklos tobulinimo, juos apibendrina, rengia teisės aktus, reikalingus registrams steigti, tobulinti, vystyti ir funkcionuoti;
 • teikia metodines rekomendacijas suinteresuotiems asmenims viešųjų ir privačių juridinių asmenų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir teisės aktuose nustatytų duomenų ir informacijos registravimo klausimais;
 • atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose; .
 • vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Teisingumo ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Teisingumo ministro valdymo sričių strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
 • turėti patirties kuriant ir modernizuojant registrus ar informacines sistemas;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę teisę, išmanyti registrų ir valstybės informacinių sistemų veiklą, Hipotekos, Turto arešto aktų, Adresų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Testamentų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų, Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų, Gyventojų, Nekilnojamojo turto registrais ir Nekilnojamojo turto kadastru bei matininkų veikla, dokumentų rengimo taisykles bei norminių teisės aktų rengimą, Dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti atlikti teisės aktų vertinimą bei rengti analitinę medžiagą;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu, „Internet Explorer“ kompiuterine programa;
 • mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu (pagal „Europass“);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.I
CVB client

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: