Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teisinių institucijų departamento Teisinės pagalbos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Darbo pobūdis

Teisinių institucijų departamento (toliau – departamentas) Teisinės pagalbos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 14.
Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintus Teisingumo ministerijos uždavinius ir funkcijas vartotojų teisių apsaugos ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos srityse, koordinuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiklą. III. veiklos sritIsValstybės tarnautojas veikia šiose specialiosiose
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia teisės aktų projektus ir dalyvauja darbo grupėse, komisijose, rengiančiose teisės aktų projektus, susijusius su vartotojų teisių apsauga, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiklos klausimais, rengia teisines išvadas dėl įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, projektų;
 • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su vartotojų teisių apsaugos, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiklos klausimais, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;
 • analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, susijusius su vartotojų teisių apsauga, valstybės garantuojama teisine pagalba, ir teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę priskirtose srityse;
 • teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, susijusių su vartotojų teisių apsauga, jų derinimo ir koordinavimo susitikimų rengimo;
 • nagrinėja Teisingumo ministerijos kompetencijai priskirtus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos darbo organizavimo klausimus ir teikia pasiūlymus dėl priemonių, padedančių užtikrinti šių institucijų efektyvų darbą;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ar kitokio pobūdžio raštus, susijusius su vartotojų teisių apsauga, valstybės garantuojama teisine pagalba, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veikla, ir rengia atsakymų į juos projektus;
 • atstovauja Teisingumo ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
 • vykdo kitus teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Teisingumo ministerijos kanclerio, departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo, skyriaus vedėjo su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Teisingumo ministerijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą);
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, baudžiamuosius (materialinius ir procesinius), civilinius (materialinius ir procesinius), administracinius teisinius santykius;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiklą;
 • turėti patirties rengiant teisės aktų (Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ar kitų teisės aktų) projektus;
 • išmanyti teisės aktų bei Dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti priskirtą veiklos sritį;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“ kompiuterine programa;
 • mokėti bent vieną Europos Sąjungos oficialią kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal „Europass“).
CVB client

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: