Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis specialistas (koeficientas - 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto apylinkės teismas

Darbo pobūdis

 • Kanclerio tarnybos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Kanclerio tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti personalo valdymą ir užtikrinti personalo apskaitą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • padeda koordinuoti ir kontroliuoti teismo administracijos padalinių veiklą;
 • kartu su teismo struktūriniais padaliniais atlieka teismo struktūrinių padalinių funkcijų ir teismo pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
 • formuoja personalo sudėtį, organizuoja personalo atranką, perkėlimą, priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
 • rengia personalo pareigybių sąrašų projektus, konsultuoja teismo struktūrinių padalinių vedėjus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
 • dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kituose panašaus pobūdžio tyrimuose;
 • tvarko valstybės tarnautojų registrą;
 • organizuoja atostogų suteikimą personalui;
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą;
 • rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba, esant poreikiui, koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą;
 • kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba, esant poreikiui, koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą;
 • organizuoja personalo vertinimą arba, esant poreikiui, koordinuoja personalo vertinimo organizavimą;
 • formuoja, tvarko teismo darbuotojų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvui;
 • išduoda valstybės tarnautojų ir darbuotojų pažymėjimus, tvarko jų apskaitą;
 • organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba, esant poreikiui, koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą;
 • dalyvauja rengiant teismo strateginius veiklos planus ir pagal kompetenciją teikia duomenis apie panų įvykdymą;
 • sudaro teismo teisėjų atostogų grafikus;
 • pagal kompetenciją padeda teismo pirmininkui ir teismo kancleriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
 • vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba, esant poreikiui, koordinuoja personalo administravimo veiklų vykdymą;
 • vykdo kitus teismo pirmininko, teismo kanclerio su teismo veikla, Teismo kanclerio tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Vilniaus miesto apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: