Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teismo raštinės poskyrio Teismo posėdžių sekretorius (Klaipėdos rajono rūmai) (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos apylinkės teismas

Darbo pobūdis

1. Teismo raštinės skyriaus Teismo raštinės poskyrio teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – B.
 • Pareigybės kategorija – 6
 • Teismo raštinės skyriaus Teismo raštinės poskyrio teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą ir įvesti duomenis į Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO (toliau – LITEKO sistema) įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti neišnagrinėtas teismines bylas, aptarnauti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų (toliau – teismo rūmai) klientus, suteikiant jiems pagal kompetenciją informaciją apie teismines bylas ir išduodant procesinius dokumentus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui priskirtų funkcijų vykdymu. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Klaipėdos rajono rūmai, Klaipėdos g. 1, Gargždai, Klaipėdos rajonas.III. VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • praneša apie teismo posėdžius byloje dalyvaujantiems asmenims, parengia ir išsiunčia teismo šaukimus, pranešimus;
 • kontroliuoja teismo šaukimų, pranešimų įteikimą, informuoja bylą nagrinėjantį teisėją apie neįteiktus teismo šaukimus, pranešimus;
 • skelbia informaciją nustatyta tvarka apie teismo rūmuose vyksiančius teismo posėdžius;
 • užtikrina, kad posėdyje dalyvaujantys asmenys teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, patikrina į teismo posėdį atvykusių asmenų tapatybę, apie pasirengimą teismo posėdžiui informuoja teisėją;
 • fiksuoja teismo posėdžio eigą, daro posėdžio garso įrašą, rašo posėdžio protokolą ar informacinę pažymą;
 • siunčia byloje dalyvaujantiems asmenims šalių ir teismo procesinius dokumentus ar jų kopijas / nuorašus;
 • nustatyta tvarka formuoja teismines bylas, įsiuva į jas procesinius dokumentus ar jų kopijas / nuorašus, antruosius egzempliorius, numeruoja lapus ir daro bylų apyrašus;
 • parengia ir išsiunčia skubaus vykdymo vykdomuosius raštus;
 • nustatyta tvarka patvirtina ir išsiunčia proceso dalyviams teisėjo priimtų procesinių sprendimų (nuosprendžių, sprendimų, nutarčių) kopijas ar nuorašus;
 • įveda duomenis į LITEKO sistemą pagal priskirtą rolę ir pavedimo apimtį;
 • atlieka informacijos, reikalingos teisminių bylų nagrinėjimui, paiešką registruose ir informacinėse sistemose, parengia paieškos išrašą, jį įkelia į LITEKO sistemą nustatyta tvarka;
 • teikia duomenis apie priimtus procesinius sprendimus registrams nustatyta tvarka;
 • išnagrinėtas ir sutvarkytas bylas perduoda teismo raštinės poskyrio specialistams vykdymui;
 • aptarnauja į teismo rūmus besikreipiančius klientus, pagal kompetenciją ir vadovaudamasis Klientų aptarnavimo standartu suteikia jiems informaciją apie teismines bylas, įteikia procesinius dokumentus;
 • vykdo priskirtas pareigas pagal iš anksto sudarytą budėjimo poilsio ir švenčių dienomis grafiką;
 • tiesioginio vadovo ar jį pavaduojančio asmens pavedimu apmoko dirbti naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius;
 • tiesioginio vadovo ar jį pavaduojančio asmens pavedimu pavaduoja laikinai darbe nesantį kitą teismo posėdžių sekretorių ar atlieka dalį jo funkcijų;
 • vykdo kitus tiesioginio vadovo ar jį pavaduojančio asmens nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo raštinės skyriaus funkcijomis, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • Būti susipažinusiam su:
 • Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių teismo procesą ir procesinių bylų valdymą, nuostatomis;
 • Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, tvarkymą ir apskaitą;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dalykinio bendravimo pagrindus, etikos principus.
CVB client

Klaipėdos apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: