Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Teismo raštinės poskyrio Teismo posėdžių sekretorius (Palangos rūmai) (karjeros valstybės tarnautojas)

Plungė - Plungės apylinkės teismas

Darbo pobūdis

 • Teismo raštinės skyriaus Palangos rūmų raštinės poskyrio teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – B3. Pareigybės kategorija – 6.
 • Pagrindinė darbo vieta – Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai, Vytauto g. 102, Palanga
 • Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga tinkamai organizuoti teismo posėdžius, užtikrinti jų efektyvumą ir kokybiškumą, fiksuoti teismo posėdžių eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, fiksuoti teismo bylų proceso eigą teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau - LITEKO), tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinės poskyriui priskirtų funkcijų vykdymu. III.

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
 • tvarko teisėjui perduotas baudžiamąsias, civilines ir administracinių nusižengimų bylas, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, laikantis teismo pirmininko įsakymais patvirtintų tvarkų bei taisyklių, chronologine tvarka suveda duomenis į LITEKO sistemą bei įsiuva dokumentus į popierines teismo proceso bylas;
 • išrašo ir išsiunčia teismo šaukimus, pranešimus, atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
 • siunčia byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
 • tikrina teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoja teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
 • prieš teismo posėdį tikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustato jų tapatybę bei patikrina įgaliojimus, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
 • užtikrina teismo posėdžio garso įrašo darymą ir jo perkėlimą į LITEKO sistemą, rašo posėdžių protokolus, pildo pažymas, fiksuoja posėdžio eigą ir įstatymo nustatytais terminais teikia teisėjui pasirašyti;
 • tvarko bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, apskaitos žurnalą;
 • ne vėliau kaip per tris dienas po bylos išnagrinėjimo perduoda į teismo raštinę tinkamai sutvarkytas (susiūtas, sunumeruotas) bylas ir daiktinius įrodymus, užpildant išnagrinėtų bylų apskaitos žurnalą;
 • vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal priskirtą rolę ir pavedimo apimtį;
 • išrašo skubaus vykdymo vykdomuosius raštus procesinių įstatymų pagrindu ir juos išsiunčia vykdymui;
 • išsiunčia (įteikia) neįsiteisėjusių procesinių dokumentų kopijas įstatymo nustatytais atvejais proceso dalyviams;
 • sudaro nagrinėjamų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, sąrašą ir ne vėliau kaip prieš dieną iki posėdžio pradžios informaciją jį paskelbia;
 • ruošia neišnagrinėtų, teisėjo žinioje esančių, bylų procesinių ir kitų dokumentų bei posėdžio garso įrašų, neperduotų į teismo raštinę, kopijas, teikia juos tvirtinti, ir nustatyta tvarka išduoda proceso dalyviams;
 • vykdo piliečių priėmimą ir supažindinimą su neišnagrinėtomis, teisėjo žinioje esančiomis, bylomis;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją asmenims apie teisme nagrinėjamas bylas pagal patvirtintas Asmenų aptarnavimo, prašymų ir skundų nagrinėjimo Plungės apylinkės teisme taisykles;
 • nustatyta tvarka teikia duomenis LR Turto areštų registrui, taip pat atlieka paiešką kituose registruose ar duomenų bazėse;
 • laikosi asmens duomenų saugos reikalavimų;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su teismo veikla susijusius teismo pirmininko ar jo pavaduotojo, teismo kanclerio, teismo raštinės skyriaus vedėjo ar raštinės poskyrio vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos klausimus, teismo procesą, teismo posėdžio eigą, protokolo turinį ir surašymo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir archyvavimo reguliavimą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • būti susipažinusiam su bendravimo, dalykinio pokalbio, etiketo taisyklėmis;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo priemonėmis.
CVB client

Plungės apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: