Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos statistikos departamentas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. ŽĮ-174TRUMPOJO LAIKOTARPIO VERSLO STATISTIKOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vidaus prekybos įmonių trumpojo laikotarpio statistikos tyrimams atlikti bei šių sričių statistinei informacijai rengti, skelbti ir teikti šalies ir užsienio vartotojams.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – statistinės informacijos rengime.

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar ekonomikos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. būti susipažinęs su Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (EVRK 2 red.);

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais pramonės statistiką;

4.7. būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojasatlieka šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir atnaujinant vidaus prekybos įmonių trumpojo laikotarpio statistikos statistinio tyrimo metodiką, klausimynus bei nurodymus jiems pildyti, teikia metodinę pagalbą duomenų parengimo skyriams, konsultuoja respondentus statistinių ataskaitų pildymo klausimais, rengia programavimo darbų technines užduotis;

5.2. užtikrina statistinių rodiklių kokybę, analizuoja duomenų patikimumą, tikslumą ir skaičiavimų teisingumą, analizuoja administracinius duomenų šaltinius ir juos naudoja vidaus prekybos statistinei informacijai rengti;

5.3. teikia kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia statistinę informaciją Rodiklių duomenų bazei, užtikrina Oficialiosios statistikos portale skelbiamų rodiklių aktualumą pagal skyriaus kompetenciją, kitiems Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) skyriams bei teikia informaciją vartotojams pagal individualias užklausas;

5.4. teikia kokybišką statistinę informaciją Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui), formuoja vidaus prekybos įmonių trumpojo laikotarpio statistinių duomenų laiko eilučių masyvus pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus, analizuoja su duomenų perdavimu susijusius dokumentus, rūpinasi naujų informacijos perdavimo priemonių įdiegimu ar atnaujinimu;

5.5. nagrinėja metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktikoje, dalyvauja departamento darbo grupių veikloje, vykdomuose projektuose, užtikrina juose numatytų priemonių vykdymą naštos respondentams mažinimo procesuose;

5.6. nustato konfidencialius statistinius duomenis ir siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 14 ir 15 straipsnius užtikrina jų apsaugą;

5.7. atstovauja departamentui, dalyvauja Eurostato bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose, nacionalinių institucijų darbo grupėse;

5.8. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Other company job ads:

All ads of this company (198) »