Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Turto valdymo ir apskaitos skyriaus Turto ir įmonių valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas

Ukmergė - Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Turto valdymo ir apskaitos skyriaus Turto ir įmonių valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 9
 • Turto valdymo ir apskaitos skyriaus Turto ir įmonių valdymo poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti ilgalaikio ir trumpalaikio valstybės ir savivaldybės turto apskaitą, vykdyti turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo pocedūras.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • renka, analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis apie valstybės ir savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
 • teikia pasiūlymus, susijusius su valstybės ir savivaldybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo;
 • rengia sprendimų ir kitų teisės aktų projektus dėl valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo;
 • rengia dokumentus dėl valstybės ir savivaldybės turto teisinės būklės keitimo (nuomos, panaudos, įkeitimo ir kt.);
 • teikia pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su savivaldybės turto naudojimo gerinimu, rajono infrastruktūros tobulinimu;
 • dalyvauja vertinant savivaldybės biudžeto lėšomis įsigyjamą arba parduodamą nekilnojamąjį turtą;
 • padeda poskyrio vedėjui spręsti klausimus, susijusius su savivaldybės turto ir valstybės turto, kurį savivaldybė valdo patikėjimo teise, valdymu;
 • teikia siūlymus dėl savivaldybės turto pardavimo, pagal poskyrio kompetenciją rengia dokumentus šiam turtui parduoti ir organizuoja jo pardavimą;
 • veda ir tvarko valstybės bei savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto buhalterinę apskaitą;
 • teikia informaciją Statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei apie programų vykdymą, lėšų panaudojimą ir kt.;
 • rengia savivaldybės turto finansinės būklės, veiklos rezultatų ir grynojo turto pokyčių ataskaitas vadovaujantis VSAFAS ir pateikia jas Apskaitos poskyriui ataskaitų konsolidavimui;
 • tikrina pavestose tvarkyti atsiskaitomosiose sąskaitose banko operacijas, įrašus apskaitos registruose bei sudarytų ataskaitų teisingumą;
 • registruoja dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora”;
 • tvarko turto apskaitą, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti poskyrio strateginiai tikslai;
 • tvarko dokumentus pagal savivaldybės administracijos parengtą dokumentacijos planą, nustatyta tvarka perduoda reikiamas bylas Personalo ir dokumentų valdymo skyriui archyviniam saugojimui.

Reikalavimai

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą ir viešąjį administravimą; gerai išmanyti valstybės ir savivaldybės turto valdymą, naudojimą, disponavimą juo ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, gebėti juos taikyti praktikoje;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, buhalterinės apskaitos programa, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, teikti siūlymus poskyrio vedėjui, ruošti savivaldybės lygmens teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją;
 • išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
CVB client

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: