Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Turto valdymo skyrius Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas

Darbo pobūdis

Finansų ir apskaitos departamento (toliau –Departamentas) Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyr. specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 13
Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga duomenims apie Lietuvos kariuomenei perduotą neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais bei valdomą patikėjimo pagrindais nekilnojamąjį turtą valdyti, sisteminti, apibendrinti ir decentralizuotai perkamų prekių, paslaugų ir darbų, reikalingų Departamento funkcijoms atlikti, įsigijimams organizuoti, vykdyti jų įsigijimo procedūrų priežiūrą bei užtikrinti pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą.III.
7 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • tikrina teisės aktų, susijusių su pripažįstamu nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, perduodamu, nuomojamu, atnaujinamu Lietuvos kariuomenės patikėjimo teise valdomu valstybės turtu, projektus ir atstovauja Departamentui tuos klausimus spendžiančių darbo grupių veikloje;
 • atnaujina Lietuvos kariuomenės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto duomenis pagal pateiktus dalinių duomenis;
 • sistemina Skyriui pateiktą informaciją apie Lietuvos kariuomenės patikėjimo teise ar pagal panaudą valdomą nekilnojamąjį turtą;
 • renka ir sistemina duomenis apie Lietuvos kariuomenės išnuomotą ir nuomojamą nekilnojamąjį turtą;
 • Lietuvos kariuomenės vardu administruoja valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS);
 • pagal pirkimo iniciatorių pateiktą poreikį rengia metinę prekių, paslaugų ir darbų suvestinę;
 • teikia Departamento direktoriui tvirtinti decentralizuotų viešųjų pirkimų planą, jo pakeitimus ir kontroliuoja šio plano vykdymą;
 • organizuoja Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento sudaromų pirkimo sutarčių pasirašymą;
 • užtikrina decentralizuotai perkamų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą;
 • teikia ir administruoja Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento duomenis, susijusius su viešaisiais pirkimais, centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ;
 • rengia Departamento teisės aktus, susijusius su viešaisiais pirkimais;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms teisės aktuose nustatyta tvarka bei ataskaitas apie Departamento atliktus decentralizuotus pirkimus;
 • pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant pirkimų technines specifikacijas;
 • sistemina, apibendrina duomenis ir esant poreikiui rengia ir teikia ataskaitas apie Lietuvos kariuomenei perduotą neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais valstybinę žemę;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

6 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą. Studijų sritis – socialiniai mokslai, kryptys – ekonomika / viešasis administravimas / verslas ir vadyba / teisės studijos ;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį turto valdymo, buhalterinės apskaitos ar finansų srityse;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, norminių teisės aktų rengimą;
 • žinoti krašto apsaugos sistemos valdymo principus ir struktūrą;
 • gebėti taikyti naujas žinias ir įgūdžius praktiškai;
 • gebėti sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, jos pagrindu rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus;
 • gebėti gerai dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.
CVB client

Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: