Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Ugdymo ir kultūros departamento Sporto ir kūno kultūros skyriaus Vyriausiasis specialistas

Klaipėda - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Ugdymo ir kultūros departamento Sporto ir kūno kultūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti bei koordinuoti biudžetinių sporto mokymo įstaigų ugdymo organizavimo procesą, koordinuoti sporto organizacijų, vykdančių pasirenkamojo vaikų ugdymo programas, veiklos priežiūrą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • koordinuoja sporto organizacijų, vykdančių pasirenkamojo vaikų ugdymo programas, veiklos priežiūrą;
 • rengia ir derina sutarčių projektus su švietimo teikėjais dėl pasirenkamojo vaikų ugdymo programų dalinio finansavimo, apibendrina su sportinės veiklos daliniu finansavimu susijusią informaciją, identifikuoja problemas ir teikia siūlymus dėl jų sprendimo būdų;
 • vykdo biudžetinių kūno kultūros ir sporto įstaigų darbo organizavimo, specialistų, taip pat ir sporto teisėjų bei sporto teisėjų savanorių kvalifikacijos kėlimo proceso analizę, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • kontroliuoja, kaip komplektuojamos biudžetinių sporto mokymo įstaigų mokomosios grupės ir nustatomas trenerių darbo krūvis per savaitę, rengia su ugdymo organizavimu susijusius dokumentus;
 • analizuoja biudžetinių sporto mokymo įstaigų programų ir ugdymo planų projektus, teikia konsultacijas įstaigoms dėl jų paruošimo ir įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui derinti;
 • dalyvauja įgyvendinant elektroninio mokinio pažymėjimą biudžetinėse sporto mokymo įstaigose ir sporto klubuose, vykdančiuose pasirenkamojo vaikų ugdymo programas, finansuojamas iš sportininko krepšelio, ir teikia konsultacijas šios srities klausimais;
 • organizuoja ataskaitų už sporto programoms (projektams) įgyvendinti skirtų lėšų iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto patikrinimą;
 • organizuoja ir atlieka Klaipėdos miesto biudžetinių ir viešųjų sporto mokymo įstaigų bei sporto klubų sportinės veiklos, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų, patikrinimus;
 • rengia Klaipėdos miesto biudžetinių ir viešųjų sporto įstaigų bei sporto klubų sportinės veiklos, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų, metinę patikrinimų ataskaitą ir teikia skyriaus vedėjui;
 • prižiūri ir aktualizuoja Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės skyrių „Sportas“;
 • teikia metodinę pagalbą bei konsultuoja visuomenines sporto organizacijas programų finansavimo klausimais;
 • rengia sutarčių projektus dėl sportinės veiklos programų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų bei vykdo sutartyse numatytas funkcijas;
 • priima ataskaitas iš sportinės veiklos programų vykdytojų apie savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą, jas analizuoja, sistemina ir teikia informaciją skyriaus vedėjui;
 • rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus pagal skyriaus kompetenciją;
 • nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus kuruojamų sričių klausimais, siekiant užtikrinti, kad jiems bus atsakyta kompetentingai ir teisės aktų nustatytu laiku;
 • tvarko, komplektuoja ir atiduoda archyvui skyriaus žinioje esančią dokumentaciją.
 • Vykdo ir kitus, su įstaigos ar struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį kūno kultūros ir sportinės veiklos administravimo, viešojo administravimo arba dokumentų valdymo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius kūno kultūrą ir sportą, švietimo sritį, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, archyvo dokumentacijos tvarkymą;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Other company job ads:

All ads of this company (66) »