Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Ūkio ir urbanistikos skyrius Vyriausiasis architektas (Vyriausiasis specialistas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kalvarija - Kalvarijos savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Ūkio ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis architektas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga vykdyti, koordinuoti ir kontroliuoti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, kraštotvarką, architektūrinį bei estetinį savivaldybės teritorijos vaizdą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja teritorijų planavimą savivaldybės teritorijoje;
 • kontroliuoja Kalvarijos miesto bendrojo plano ir savivaldybės teritorijos dalių detaliųjų planų realizavimą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl jo rengimo ir koregavimo;
 • organizuoja pradinių projektavimo duomenų rengimą, derina parengtus teritorijų planavimo dokumentus;
 • derina visus statinio projektus informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
 • pageidaujant užsakovui išduoda specialiuosius reikalavimus (specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinį);
 • kontroliuoja projektuojamų ir realizuojamų statinių architektūrinę kokybę;
 • sprendžia aktualius teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir žemėtvarkos klausimus;
 • koordinuoja Geografinių informacinių sistemų (GIS) geografinių duomenų banko tvarkymą, papildymą ir kaupimą;
 • organizuoja teritorijų raidos programų rengimą ir teikia jas tvirtinti;
 • organizuoja ir dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų ir architektūrinių objektų svarstyme su visuomene;
 • atlieka Teritorijų planavimo komisijos pirmininko pareigas, organizuoja Kalvarijos savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą;
 • dalyvauja organizuojant būsto, gyvenamosios patalpos ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia darbus;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo galimybių ir tvarkos;
 • atstovauja Kalvarijos savivaldybės administraciją statybos užbaigimo komisijos darbe;
 • derina išorinės reklamos projektus;
 • žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS organizuoja reikalavimų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengimo darbus, juos derina;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) organizuoja darbus, susijusius su kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimu;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus statybos, architektūros, teritorijų planavimo klausimais;
 • pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe;
 • teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas saugoti į archyvą;
 • siekiant užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu, kito skyriaus darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu), atlieka darbuotojui priskirtas funkcijas;
 • vykdo ir kitus su savivaldybės administracijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • turėti bent viename iš šių įstatymų nustatytą profesinę patirtį:
 • Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais rengiant statinio projektus, vadovaujant statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (einant statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas);
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais rengiant teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujant teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais vykdant su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusią veiklą: rengiant tvarkybos darbų projektus ir vadovaujant tvarkybos darbų projektavimui, einant nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
 • Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais rengiant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir vadovaujant saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui.
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, išmanyti teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
CVB client

Kalvarijos savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: