Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Ūkio poskyrio patarėjas (pareiginės algos koeficientas - 8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininko
2019 m. gegužės 3 d.
įsakymu Nr. 10-V-239

APTARNAVIMO SKYRIAUS ŪKIO POSKYRIO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus apskr. VPK) Aptarnavimo skyriaus (toliau – AS) Ūkio poskyrio patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga Ūkio poskyrio veiklos organizavimo ir kontrolės funkcijoms vykdyti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – ūkio ir turto valdymas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį ūkio arba turto valdymo srityje arba veiklos organizavimo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, techninius reglamentus, taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statinių ir inžinerinių komunikacijų naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir paprastojo remontų darbus, nekilnojamojo turto valdymą, ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
4.5. turėti organizacinių, planavimo, analitinio vertinimo, procesų vertinimo gebėjimų;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo tvarką;
4.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja, planuoja, kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbą, , atsako už Ūkio poskyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą;
5.2. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo prevencines priemones dėl galimų korupcijos apraiškų Ūkio poskyryje ir asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą;
5.3. rengia lokalines sąmatas statinių ir inžinerinių komunikacijų griovimo ir paprastojo remonto darbams nupirkti;
5.4. rengia projektavimo užduotis statinių ir inžinerinių komunikacijų kapitalinio remonto, rekonstrukcijos, naujos statybos techniniams projektams parengti;
5.5. rengia pirkimo paraiškas ir technines specifikacijas statinių ir inžinerinių komunikacijų griovimo, paprastojo ir kapitalinio remontų, rekonstrukcijos, naujos statybos darbams, aprašams, techniniams projektams nupirkti, įvairiose statinių atnaujinimo programose dalyvauti;
5.6. rengia pirkimo paraiškas ir technines specifikacijas statinių ir inžinerinių komunikacijų remonto ir statybos techninei priežiūrai, projekto vykdymo priežiūrai, projektų ekspertizėms nupirkti;
5.7. dalyvauja rengiant darbų, paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis;
5.8. atlieka statytojo pareigas statinių griovimo, remonto, rekonstrukcijos ir naujos statybos procesuose, priima faktiškai atliktus darbus, pasirašo statybos užbaigimo aktus;
5.9. atstovauja užsakovui rengiant aprašus, techninius projektus, pasirašo atliktų darbų aktus;
5.10. rengia pirkimo paraiškas ir technines specifikacijas statinių ekspertizėms nupirkti;
5.11. atlieka statytojo pareigas rašytiniams leidimams statybai gauti;
5.12. atlieka statinių ir inžinerinių komunikacijų technines apžiūras, pildo statinių techninės priežiūros žurnalus arba inicijuoja ir organizuoja šios paslaugos pirkimą;
5.13. administruoja sutartis, susijusias su statinių ir inžinerinių komunikacijų ir aptarnavimų priežiūra ir remontu;
5.14. rengia Vilniaus apskr. VPK struktūrinių padalinių užimamų patalpų analizę;
5.15. tvarko duomenis VTIPS sistemoje;
5.16. tvarko nekilnojamojo turto dokumentaciją, atlieka veiksmus perduodant, priimant nekilnojamąjį turtą;
5.17. atlieka mažos vertės pirkimus;
5.18. pagal kompetenciją vykdo Vilniaus apskr. VPK nustatytų veiklos kriterijų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, teikia ataskaitas Vilniaus apskr. VPK viršininko nustatyta tvarka;
5.19. tvarko priskirto turto duomenis atsakingo asmens modulyje;
5.20. pildo Poskyrio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
5.21. vykdo kitus su Vilniaus apskr. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Vilniaus apskr. VPK tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus apskr. VPK AS vedėjui.
CVB client

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: