Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Šiauliai - Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Šiaulių miesto teritorijoje esantys ir Skyriaus vykdomos statinių naudojimo priežiūros statinių grupei priskirti statiniai būtų naudojami ir prižiūrimi, o Savivaldybės užsakovo (statytojo) teisėmis statomi ir nuosavybės teise valdomi pastatai bei statiniai, kurių statybos darbų organizavimas ir priežiūra yra Skyriaus kompetencijoje, būtų statomi, rekonstruojami ir remontuojami laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Statybos įstatymo, statinių projektų statybos techninių reglamentų, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimų.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
 • Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Savivaldybės nuosavybės teise valdomų pastatų bei statinių, kurių statybos darbų organizavimas ir priežiūra yra Skyriaus kompetencijoje, statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, modernizavimo darbų techninę priežiūrą ir/ar šios priežiūros paslaugų kontrolė, kontroliuoja ir koordinuoja rangovų sutartinių įsipareigojimų ir sutarčių vykdymą.
 • Vykdo statinių naudojimo priežiūrą, kontroliuoja, kaip Skyriaus vedėjo įsakymu jam priskirtoje teritorijoje statinių savininkai, naudotojai ir statinių prižiūrėtojai naudoja bei prižiūri statinius, reikalauja, kad statinių savininkai, naudotojai ir statinių prižiūrėtojai laikytųsi statinių naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus.
 • Pagal Skyriaus kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus ir per Administracinių nusižengimų kodekse numatytus terminus perduoda juos organams, įgaliotiems nagrinėti administracinio nusižengimo bylas.
 • Rengia statybos darbų sąmatinės vertės skaičiavimus lėšų poreikiui nustatyti, tikrina rangovų pateiktus statybos darbų sąmatinės vertės skaičiavimus, tikrina ir pasirašo darbų atlikimo aktus.
 • Rengia inžinerinių paslaugų, statybos rangos darbų konkursų dokumentus bei sutarčių projektus, rengia ataskaitas, vykdo mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.
 • Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su pareigybės funkcijomis, teikia juos derinti teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, rengia raštų, atsakymų projektus, konsultuoja interesantus pareigybės aprašyme priskirtos kompetencijos klausimais.
 • Dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, teikia pasiūlymus su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.
 • Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti galiojantį ypatingųjų statinių statybos techninės priežiūros vadovo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) kvalifikacijos atestatą.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimą, statybos procesą bei investicijas, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, informaciniu programiniu kompleksu „SĄMATA“ (UAB „Sistela“).
 • Gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
CVB client

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: