Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas - 7,1)

Šiauliai - Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

URBANISTINĖS PLĖTROS IR ŪKIO DEPARTAMENTO
STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Šiaulių miesto teritorijoje esantys ir Skyriaus vykdomos statinių naudojimo priežiūros statinių grupei priskirti statiniai būtų naudojami ir prižiūrimi laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, statinių projektų, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimų.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – statinių naudojimo priežiūros, statinių statybos darbų priežiūros – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės: statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos ar elektros inžinerijos krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, statinių statybą, naudojimą ir priežiūrą, Dokumentų rengimo taisykles;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer,
4.4. gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. turėti ne mažesnį kaip vienerių metų darbo patirtį statybos darbų priežiūros ir/ar statinių naudojimo srityse.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Siekdamas užtikrinti, kad Šiaulių miesto teritorijoje esantys ir Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vykdomos statinių naudojimo priežiūros statinių grupei priskirti statiniai būtų naudojami ir prižiūrimi laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, statinių projektų, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimų:
5.1.2. vykdo statinių naudojimo priežiūrą, kontroliuoja, kaip skyriaus vedėjo įsakymu jam priskirtoje teritorijoje Statybos skyriaus vykdomos statinių naudojimo priežiūros statinių grupei priskirtų statinių savininkai, naudotojai ir statinių prižiūrėtojai naudoja bei prižiūri statinius, reikalauja, kad statinių savininkai, naudotojai ir statinių prižiūrėtojai laikytųsi statinių naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų;
5.1.3. pagal Skyriaus kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus ir per Administracinių nusižengimų kodekse numatytus terminus perduoda juos organams, įgaliotiems nagrinėti administracinio nusižengimo bylas.
5.2. Išduoda pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų, statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį.
5.3. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, rengia raštų, atsakymų projektus, konsultuoja interesantus pareigybės aprašyme priskirtos kompetencijos klausimais.
5.4. Dalyvauja daugiabučių namų renovacijos savivaldybės programose, bendradarbiauja su projekto vykdytoju, atsakingas už kontaktų su projekto vykdytoju, programos vykdymo administratoriumi ir kitais asmenimis palaikymą bei dalyvavimą pagal poreikį formuojamų darbo grupių posėdžiuose.
5.5. Įvertina rangovų statybos darbų sąmatinius skaičiavimus, rengia numatomų vykdyti statybos darbų sąmatinius skaičiavimus, rengia ataskaitų projektus apie Skyriaus veiklą, programų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą, pildo Skyrius veiklos įgyvendinimo informacines ir statistines lenteles.
5.6. Rengia techninės dokumentacijos parengimo techninių užduočių projektus, tikrina parengtus techninius ir darbo projektus.
5.7. Rengia inžinerinių paslaugų, statybos rangos darbų konkursų dokumentus bei sutarčių projektus, vykdo mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.
5.8. Pagal savo kompetenciją vykdo statinių, kurių statybos darbų organizavimas yra Statybos skyriaus kompetencijoje, statybos darbų priežiūrą, kontroliuoja rangovų sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
5.9. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir teikia pasiūlymus su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai.
5.10. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1950 €
Vid. atlyginimas bruto
(51% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1813 €
25% uždirba 1813-2493 €
25% uždirba nuo 2493 €

Similar job ads: