Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilkaviškis - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti pagrindines Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių apsaugą savivaldybės teritorijoje, nuostatas, ginti vaiko teises ir teisėtus jo interesus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Užtikrina vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą bei priežiūrą.
 • Rengia ir įgyvendina priemones vaiko teisių apsaugai ir jo teisių pažeidimų prevencijai gerinti.
 • Teikia metodinę paramą įvairioms institucijoms, susijusioms su vaiko teisių apsauga ir jo teisių pažeidimų prevencija.
 • Gina ir įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja vaiko interesams įvairiose valstybinėse bei visuomeninėse institucijose, teikia išvadas teismams, nagrinėjantiems bylas, susijusias su vaiko teisių ir interesų apsauga, įstatymų numatytais atvejais.
 • Koordinuoja valstybinių institucijų bei visuomeninių organizacijų, galinčių turėti įtakos vaiko teisių apsaugai, veiklą.
 • Gina vaikų teises įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šeimose, globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų šeimose bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių organizacijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose ir kartu su vaiko tėvais (įvaikintojais), globėjais (rūpintojais), įstaigų darbuotojais šalina aplinkybes, dėl kurių pažeidžiamos vaikų teisės.
 • Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie neprižiūrimus, socialiai apleistus vaikus, kurių asmenines, socialines teises dėl nepalankių šeimos ar kitų aplinkybių turi ginti valstybė, kreipiasi į atitinkamas institucijas, kad asmenims, pažeidžiantiems vaiko teises, įstatymų nustatyta tvarka būtų taikomos teisinio poveikio priemonės.
 • Lanko socialinės rizikos šeimas, taiko teisės aktuose numatytas priemones šiose šeimose gyvenančių vaikų teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti.
 • Tvarko ir rengia globėjų (rūpintojų), įvaikintojų bei globotinių ir įvaikintų vaikų apskaitą, rengia duomenų suvestines bei atlieka analizę.
 • Organizuoja likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą) šeimose bei šeimynose, valstybės ir Savivaldybės institucijose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Organizuoja įvaikinimą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.
 • Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.
 • Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar socialinio darbo krypties išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vaiko teisių apsaugą; Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Savivaldybės administracijos nuostatais, skyriaus veiklos nuostatais, kitais skyriaus veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: