Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Panevėžys - Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ir savivaldybės politiką vaiko teisių apsaugos srityje, vykdyti vaiko teisių apsaugą ir jo teisių pažeidimų prevenciją Panevėžio rajone, atstovauti Vaikų teisių apsaugos skyriui teismuose, teisėsaugos institucijose, valstybės mokymo, ugdymo, gydymo įstaigose, nevalstybinėse organizacijose, ginančiose vaiko teises ir organizuojančiose vaikų globą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, tinkamai atstovauja vaiko interesams, gina jo teises ir teisėtus interesus teismuose, kitose teisėsaugos, valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose ir visuomeninėse organizacijose;
 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir teismų pavedimu rengia ir teikia išvadas teismams vaiko teisių apsaugos klausimais;
 • renka medžiagą ir rengia ieškininius pareiškimus, prašymus, skundus, kitus dokumentus teismams, atlieka kitus procesinius veiksmus;
 • analizuoja teisės aktų pažeidimų priežastis vaiko teisių apsaugos srityje ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, rengia teisės aktų ir jų pakeitimo projektus, teikia išvadas;
 • įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, bylose, kuriose vaikas įtariamas padaręs nusikaltimą ir dėl to atliekamas ikiteisminis tyrimas;
 • surašo administracinių nusižengimų protokolus, surenka reikalingus dokumentus administracinio nusižengimo bylai nagrinėti ir pateikia skyriaus vedėjui ar teismui;
 • rengia Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų savivaldybės norminių teisės aktų vaiko teisių apsaugos klausimais projektus, teikia teisines išvadas;
 • rengia sutarčių skyriaus veiklos klausimais projektus;
 • vykdo skyriaus parengtų dokumentų teisinę priežiūrą;
 • nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus, skundus vaiko teisių apsaugos klausimais;
 • vykdo prevencinį darbą prieš smurtą šeimose, stiprinant jose augančių vaikų apsaugą, kartu su policijos pareigūnais, seniūnais ir socialiniais darbuotojais dalyvauja reiduose į socialinės rizikos šeimas;
 • bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis, Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, policija, prokuratūra, teismais, probacijos tarnyba, kitomis įstaigomis ir organizacijomis skyriaus veiklos klausimais;
 • suveda į duomenų bazę SPIS duomenis apie atstovavimą nepilnamečių vaikų interesams teismuose, kitose teisėsaugos institucijose;
 • konsultuoja teisiniais klausimais skyriaus specialistus;
 • vykdo kitus su pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų vykdomi skyriaus tikslai ir funkcijos;
 • pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;
 • pavaduoja skyriaus vedėją, jam nesant darbe.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vaikų teisių apsaugą, šeimos santykius bei viešąjį administravimą, vietos savivaldą ir valstybės tarnybą, mokėti organizuoti šių įstatymų ir nutarimų įgyvendinimą praktiškai;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
CVB client

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: