Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Valdymo audito departamento vyresnysis valstybinis auditorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Darbo pobūdis

 • Finansinio audito, Valdymo audito, Ekonomikos audito ir Visuomenės gerovės audito departamentų (toliau – departamentas / departamentai) vyresnysis valstybinis auditorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Vyresniojo valstybinio auditoriaus pareigybė yra reikalinga nustatyta tvarka vykdyti pavestus valstybinius auditus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekdamas užtikrinti departamento tikslų įgyvendinimą:
 • dalyvauja sudarant metinį institucijos veiklos planą jo kompetencijai pavestose srityse;
 • kartu su audito grupe ar savarankiškai nustatyta tvarka atlieka valstybinį auditą, užtikrindamas, kad rezultatai būtų pasiekti laiku ir kokybiškai;
 • savo kompetencijos ribose teikia siūlymus dėl padalinio ir institucijos veiklos tobulinimo;
 • siekdamas valstybinio audito poveikio:
 • dalyvauja atliekant jam pavestų valstybinių auditų rekomendacijų stebėseną;
 • teikia informaciją apie atliktų valstybinių auditų rezultatus;
 • rengia atliktų valstybinių auditų rezultatų apibendrinimus;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų ir audito grupės vadovo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių, humanitarinių ar technologijos mokslų studijų srities (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 • turėti 1 metų darbo patirtį ekonomikos, finansų, audito ar vadybos srityse;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais departamento audituojamų subjektų veiklą, viešojo sektoriaus apskaitą ir atskaitomybę;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančius teisės aktus, valstybės turto valdymą ir naudojimą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti rengti ataskaitas ir bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema).
CVB client

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: