Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Valdymo organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Darbo pobūdis

 • Valdymo organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija –12.
 • Pareigybė reikalinga dalyvauti vykdant Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Klaipėdos apskr. VPK arba Įstaiga) veiklos organizavimą, pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką įgyvendinti teisės aktus veiklos organizavimo klausimais, taip pat koordinuoti įstaigos tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio valstybių teisėsaugos įstaigomis.Šios pareigybės darbo vieta yra Klaipėdos apskr. VPK.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia ar dalyvauja rengiant bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų su kitomis įstaigomis ir socialiniais partneriais projektus, koordinuoja jų vykdymą;
 • vykdo ir koordinuoja Įstaigos tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio valstybių teisėsaugos įstaigomis, organizuoja užsienio delegacijų vizitus Įstaigoje, teikia informaciją apie vykdomą tarptautinį bendradarbiavimą nustatyta tvarka;
 • organizuoja Įstaigos darbuotojų komandiruotes Lietuvoje ir į užsienio valstybes;
 • rengia ir dalyvauja įgyvendinant ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, teikia informaciją apie planuojamus ar įgyvendinamus ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus;
 • rengia, teikia ir keičiasi informacija apie Įstaigą su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, užsienio valstybės teisėsaugos įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis;
 • teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Įstaigos struktūrinių padalinių darbuotojus tarptautinio policijos bendradarbiavimo srityje;
 • rengia ir teikia informaciją, reikalingą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos strateginiam veiklos planui parengti ir atsiskaityti už jo įgyvendinimą;
 • teikia praktinę ir metodinę pagalbą Įstaigos struktūriniams padaliniams policijos veiklos planavimo klausimais;
 • esant poreikiui organizuoja rizikos valdymo sistemos veikimą: nustato rizikas Įstaigoje ir parenka vidaus kontrolės priemones rizikoms mažinti ar pašalinti;
 • vykdo numatytas vidaus kontrolės priemones, rengia ataskaitas apie vidaus kontrolės priemonių vykdymo rezultatus, teikia išvadas ir rekomendacijas nustatytiems trūkumams šalinti, atlieka nustatytų trūkumų šalinimo stebėseną;
 • vadovaudamasis Įstaigos struktūrinių padalinių pateikta informacija, vykdo Įstaigos veiklos analizę, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui veiklos tobulinimo klausimais;
 • teikia praktinę ir metodinę pagalbą įstaigos struktūriniams padaliniams rengiant policijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, esant poreikiui rengia įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • pagal poreikį rengia ir dalyvauja komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, juos protokoluoja, teikia informaciją apie priimtus sprendimus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
 • gerai išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą bei policijos veiklą, taip pat išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • turėti organizacinių, planavimo, analitinio vertinimo gebėjimų;
 • mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
CVB client

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: