Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Valdymo organizavimo skyrius vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 4,8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Panevėžys - Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Darbo pobūdis

 • Valdymo organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas
 • Pareigybė reikalinga dalyvauti vykdant Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Panevėžio apskr. VPK arba Įstaiga) veiklos organizavimą, pagal policijos generalinio komisaro nustatytą tvarką įgyvendinti teisės aktus veiklos organizavimo klausimais.Šios pareigybės darbo vieta yra Panevėžio apskr. VPK.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia ir teikia informaciją, reikalingą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos strateginiam veiklos planui parengti ir atsiskaityti už jo įgyvendinimą;
 • rengia Įstaigos metinio veiklos plano projektą, koordinuoja ir kontroliuoja šio plano vykdymą, rengia įgyvendinimo ataskaitas;
 • teikia praktinę ir metodinę pagalbą Įstaigos struktūriniams padaliniams policijos veiklos planavimo klausimais;
 • vykdo numatytas vidaus kontrolės priemones, rengia vidaus kontrolės priemonių vykdymo rezultatų ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas nustatytiems trūkumams šalinti, atlieka nustatytų trūkumų šalinimo stebėseną;
 • vadovaudamasis Įstaigos struktūrinių padalinių pateikta informacija, vykdo Įstaigos veiklos analizę, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui veiklos tobulinimo klausimais;
 • vykdo Įstaigos vadovybės priimtų valdymo sprendimų įgyvendinimo stebėseną, teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie priimtų valdymo sprendimų įgyvendinimo eigą ir rezultatus;
 • teikia praktinę ir metodinę pagalbą Įstaigos struktūriniams padaliniams rengiant policijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, esant poreikiui rengia įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • pagal poreikį rengia ir dalyvauja komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, juos protokoluoja, teikia informaciją apie priimtus sprendimus, kontroliuoja jų vykdymą;
 • rengia, teikia ir keičiasi informacija apie Įstaigą su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, užsienio valstybės teisėsaugos įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis;
 • rengia ar dalyvauja rengiant bendradarbiavimo sutarčių ir susitarimų su kitomis įstaigomis ir socialiniais partneriais projektus, koordinuoja jų vykdymą;
 • organizuoja Įstaigos darbuotojų komandiruotes Lietuvoje ir į užsienio valstybes;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
 • mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą bei policijos veiklą, taip pat išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • 4 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
CVB client

Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: