Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Valstybės iždo departamento Prognozavimo ir rizikos valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga funkcijoms, susijusioms su efektyviu skolos valstybės vardu valdymu ir Vyriausybės skolinimosi politikos formavimu, atlikti.
:
 • naudojant skolos portfelio imitavimo ir kitus skolos rizikos valdymo modelius bei skirtingas makroekonominių ir finansinių rodiklių prognozes, atlikti rizikos – kaštų analizes;
 • teikti pasiūlymus dėl optimalios valstybės skolos portfelio struktūros, kuri leistų sumažinti skolos valdymo išlaidas bei riziką vidutinės trukmės laikotarpiu;
 • nuolat sekti, kad Vyriausybės skolinimasis atitiktų nustatytus skolinimosi rizikos parametrus;
 • rengti rizikos priedų prognozes;
 • rengti Vyriausybės vidutinės trukmės skolinimosi ir skolos valdymo politikos nuostatus;
 • teikti ataskaitas ir pasiūlymus dėl nustatytų skolinimosi rizikos parametrų vykdymo;
 • rengti ir nuolat atnaujinti valstybės garantuotos skolos prognozes;
 • dalyvauti rengiant informaciją apie valstybės skolą pasibaigus biudžetiniams metams;
 • dalyvauti kuriant, tobulinant ir diegiant kompiuterines valstybės skolos rizikos valdymo sistemas bei imitavimo modelius;
 • rengti ir/ar dalyvauti rengiant valstybės skolos rizikos valdymą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
 • dalyvauti rengiant pristatymus skolos rizikos valdymo temomis;
 • konsultuoti ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) skolos ir rizikos valdymo klausimais;
 • nustatyta tvarka teikti duomenis ministerijos administracijos padaliniams, kitoms valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms skolos ir rizikos valdymo bei limitų laikymosi klausimais;
 • vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba finansų krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos arba statistikos krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Vyriausybės skolinimąsi bei valstybės skolos valdymą;
 • turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties finansų rinkų analizės srityje;
 • išmanyti ekonominės bei statistinės analizės metodus, ypač rizikos vertinimo, valdymo ir kontrolės modelius, mokėti juos pritaikyti praktikoje;
 • būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;
 • gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje bei organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: