Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius (įstaigos vadovas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Darbo pobūdis

 • Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) direktorius yra įstaigos vadovas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 19
 • Tarnybos direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Tarnybai, organizuoti Tarnybos darbą įgyvendinant Tarnybai priskirtus veiklos tikslus ir pavestas funkcijas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vadovauja Tarnybai ir atsako už Tarnybai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir pavestų funkcijų atlikimą;
 • organizuoja Tarnybos darbą, kontroliuoja, kaip jis vykdomas, nustato veiklos tobulinimo kryptis, perspektyvas, strategijas;
 • užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, kitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, viceministrų ar kanclerio, pagal nustatytas veiklos, administravimo sritis, pavedimų vykdymą;
 • užtikrina, kad Tarnybos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų ir ES teisės aktų reikalavimų;
 • užtikrina racionalų Tarnybai skiriamų lėšų, technikos ir kitų materialinių resursų panaudojimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Tarnybai tarptautinėse organizacijose bei valstybinėse institucijose, įmonėse ir organizacijose bei kitose įmonėse bei organizacijose, teismuose;
 • leidžia įsakymus ir kitus įsakymais patvirtintus teisės aktus, kontroliuoja jų vykdymą. Prireikus leidžia su kitų institucijų vadovais bendrus įsakymus arba kitus įsakymais patvirtintus teisės aktus;
 • pagal kompetenciją sudaro sutartis ir susitarimus, būtinus Tarnybos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
 • teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), skatina juos, skiria Tarnybos darbuotojams nuobaudas, pašalpas;
 • užtikrina darbuotojų mokymą, kvalifikacijos kėlimą, vertinimą;
 • tvirtina, Tarnybos pareigybių sąrašą, darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, kontroliuoja, kaip jų laikomasi;
 • garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
 • teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui tvirtinti Tarnybos metinius veiklos planus, Tarnybos metines veiklos ataskaitas, siūlymus dėl Tarnybos struktūros tobulinimo ir atsiskaito už savo tarnybinę veiklą;
 • vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, taip pat žemės ūkio ministro pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, susijusius su Tarnybos veikla;
 • turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo bei Tarnybos darbą, pasirinkti tinkamus darbo metodus Tarnybos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
CVB client

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: