Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Darbo pobūdis

 • Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės departamento Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės departamento Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų: avalynės, drabužių, odos ir kailių siuvimo ir taisymo paslaugų, buitinės technikos, elektroninių buitinių aparatų ir kompiuterinės technikos remonto paslaugų, cheminio valymo ir skalbimo paslaugų, medžio apdirbimo ir baldininkų paslaugų ir kt. srityse (išskyrus turizmo, rekreacines ir statybos paslaugas) (toliau – vartojimo paslaugos), įgyvendinti priemones, saugančias vartotojus nuo nesaugių ir nekokybiškų vartojimo paslaugų aukščiau išdėstytose srityse, vykdyti vartojimo paslaugų rinkos priežiūrą ir užtikrinti patikrinimų vykdymą, nagrinėti vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus dėl vartotojų teisių pažeidimų aukščiau minėtose vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityse.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus), rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartojimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimus, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Kartu su Teisės skyriumi dalyvauja teismuose įtraukus Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą į bylos nagrinėjimą dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Dalyvauja organizuojant ir vykdant vartojimo paslaugų rinkos priežiūrą, ar į rinką tiekiamos vartojimo paslaugos atitinka produktų saugą, kokybę, ženklinimą, informacijos teikimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių vartojimo paslaugų priežiūros duomenis, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas vartojimo paslaugų rinkos priežiūros srityje;
 • Esant poreikiui, vykdo rinkos priežiūrą ir atlieka patikrinimus, dalyvauja organizuojant pavojingų vartojimo paslaugų pašalinimo iš rinkos priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir nagrinėja asmenų pranešimus, skundus rinkos priežiūros klausimais vartojimo paslaugų srityje, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • Esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, vartojimo paslaugų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais, užtikrina vartojimo paslaugų saugos, kokybės ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimą, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas rinkos priežiūros srityje;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityse, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Pagal kompetenciją kaupia, apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityse;
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros politiką šiose srityse;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį, departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį bakalauro ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, valstybės tarnyba ir viešuoju administravimu susijusius teisės aktus, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Europos Sąjungos bei tarptautiniais teisės aktais vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityse;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: