Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vartojimo paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1-229

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS
VARTOJIMO PASLAUGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo paslaugų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo (avalynės, drabužių, odos ir kailių siuvimo ir taisymo paslaugų, buitinės technikos ir kompiuterinės technikos remonto paslaugų, valymo ir skalbimo paslaugų, baldininkų paslaugų, transporto priemonių nuomos ir transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų, neformaliojo ugdymo paslaugų (privačių kursų, mokymų), teisės ir tarpininkavimo paslaugų, krovinių vežimo paslaugų, statybos paslaugų ir pan.) paslaugų srityje, pagal kompetenciją nagrinėti vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, konsultuoti vartotojus, ūkio subjektus ir kitus asmenis dėl vartotojų teisių apsaugos vartojimo paslaugų srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, specialioji veiklos sritis – vartotojų teisių gynimas ne teisme vartojimo paslaugų srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį teisės mokslų studijų krypties išsilavinimą;
4.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų srityje;
4.3. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
4.4. Gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti priskirtą veiklos sritį;
4.5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų prašymus (skundus) vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka vartojimo paslaugų srityje, rengia sprendimų dėl vartojimo ginčo esmės projektus ir teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijai;
5.2. Pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus ir prašymus vartojimo paslaugų srityje, vykdo vartotojų ir kitų asmenų konsultavimą, rengia raštų bei vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų tinkamai ir nustatytu laiku įgyvendintos teisės aktų nuostatos;
5.3. Vertina vartotojų ir kitų asmenų skunduose pateiktą informaciją, ar savo iniciatyva tikrina paslaugų teikėjų teikiamą informaciją vartotojams, susijusią su Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimais, kartu su atsakingu skyriumi dalyvauja bylų dėl šių pažeidimų nagrinėjime;
5.4. Pagal kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;
5.5. Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų konsultavimą ir informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityje;
5.6. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų srityje;
5.7. Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis nagrinėjant klausimus, susijusius su vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimu vartojimo paslaugų srityje;
5.8. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos plano bei rengia skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos;
5.9. Vykdant paskirtas funkcijas naudojasi dokumentų valdymo sistema ir Vartotojų teisių informacine sistema;
5.10. Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo, patarėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: