Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Veiklos administravimo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2020 m. rugpjūčio 31 d. Įsakymas Nr. V-693


LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS ADMINISTRACIJOS DEPARTAMENTAS VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - LRV) kanceliarijos teikiamų dokumentų vertinimas, išvadų Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Ministerijos) vadovybei teikimas..


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. 12. Vertina Ministerijoje gaunamus raštus ir pagal kompetenciją paskirsto vykdytojams ir Ministerijos vadovybei, organizuoja užduočių vykdymo kontrolę..
14. Paskirsto Ministerijos administracijos padaliniams ir krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) institucijoms medžiagą, kuri bus nagrinėjama LRV posėdžiuose ir pasitarimuose, Tarpinstituciniuose pasitarimuose, Seimo komitetų ir komisijų pasitarimams teikiamą medžiagą..
15. Gavęs LRV pasitarimams ir posėdžiams, Tarpinstituciniams pasitarimams teiktiną medžiagą, įvertina, ar Ministerijos parengti teisės aktų projekai suderinti LRV darbo reglamente ir LRV teisėkūros taisyklėse nustatyta tvarka, prireikus pareikalauja iš rengėjų pateikti papildomą informaciją.
16. Vertina iš Ministerijos administracijos padalinių ir KAS institucijų gautas pastabas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų klausimų, juos analizuoja, apibendrina, įvardija pagrindines problemas ir teikia Ministerijos vadovybei medžiagą ir argumentuotus siūlymus dėl Ministerijos pozicijos nagrinėjamais klausimais.
17. Koordinuoja ir kontroliuoja LRV pasitarimuose ir posėdžiuose, Tarpinstituciniuose pasitarimuose priimtų sprendimų Ministerijos kompetencijos klausimais dėl Ministerijos parengtų teisės aktų tobulinimo vykdymą.
18. Bendradarbiauja su LRV kanceliarija rengiant medžiagą ir informaciją Ministerijos kompetencijos klausimais LRV posėdžiams, pasitarimams ir Tarpinstituciniams pasitarimamas.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
19.3. studijų kryptis – teisė (arba);
19.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
19.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.6. darbo patirties sritis – administracinio darbo srityje; 19.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
arba:
19.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.9. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis; 19.10. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba - anglų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
21. Atitikimas kitiems reikalavimams:
21.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
22.2. organizuotumas - 4 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
22.5. komunikacija - 4 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. įžvalgumas - 4 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. teisės išmanymas - 4 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2091 €
Vid. atlyginimas bruto
(62% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1505 €
25% uždirba 1505-2005 €
25% uždirba 2005-2539 €
25% uždirba nuo 2539 €