Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Veiklos organizavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Pareigybė skirta užtikrinti tinkamą Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas), kaip Europos Sąjungos struktūrinių fondų tarpinei institucijai, pavestų vykdyti funkcijų, administruojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau – Veiksmų programa), atlikimą.
:
 • kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie regionų projektų sąrašuose esančių projektų paraiškų parengtumą;
 • analizuoja regionams nustatytų siektinų tarpinių ir galutinių stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimą bei teikia pasiūlymus regionų plėtros taryboms;
 • departamento direktoriaus nustatyta tvarka talpina informaciją apie regionų plėtros tarybų veiklą bei priimtus sprendimus, atliekant tarpinių institucijų funkcijas, departamento interneto svetainėje ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje;
 • rengia pasiūlymus regionų plėtros taryboms joms pagal kompetenciją dalyvaujant rengiant ir atnaujinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius Veiksmų programos administravimą ir finansavimą jų detalizavimo dokumentus ir teikiant atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;
 • rengia pasiūlymus regionų plėtros taryboms dėl integruotų teritorijų vystymo programų dalių, kurioms įgyvendinti reikalingi projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu:
 • renka ir apibendrina informaciją, reikalingą integruotų teritorijų vystymo programų stebėsenai;
 • 2 teikia techninę pagalbą renkant ir apibendrinant integruotų teritorijų vystymo programų rengimui reikalingą informaciją ir koordinuojant savivaldybių administracijų bendrą veiklą rengiant programas (organizuojant susitikimus, darbo grupes, apibendrinant gautas pastabas ir pasiūlymus);
 • rengia pasiūlymus regionų plėtros taryboms dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų, priemonių įgyvendinimo planų ir jų pakeitimų;
 • dalyvauja rengiant ir derinant regionų plėtros tarybų vidaus procedūrų aprašų projektus, apibendrina ir teikia pasiūlymus dėl regionų plėtros tarybų vidaus procedūrų aprašų tobulinimo;
 • konsultuoja ir teikia pastabas dėl regionų plėtros tarybų sprendimų projektų atitikimo juridinės technikos reikalavimams.
 • užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;
 • vykdo kitus, su departamento arba skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų valdymą, viešąjį administravimą, nacionalinius strateginius vystymo prioritetus, regioninę plėtrą, Europos Sąjungos fondų paramos administravimą ir finansavimą, būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Other company job ads:

All ads of this company (98) »