Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

 • Veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnybos) Veiklos planavimo ir stebėsenos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų ir Tarnyboje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį, kompetencijos ugdymo renginius ir mokymus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Rengia Tarnyboje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį, vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų teisių apsaugos skyrių, vaikų socialinės globos įstaigų darbuotojų, globos centrų darbuotojų kompetencijų ugdymo ir mokymų planus.
 • Organizuoja Tarnyboje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų, vaikų socialinės globos įstaigų darbuotojų, globos centrų darbuotojų kompetencijų ugdymo renginius ir mokymus.
 • Vykdo Tarnybos įgyvendinamuose projektuose numatytas veiklas dėl kompetencijųugdymo renginių ir mokymų planavimo ir organizavimo.
 • Bendradarbiauja su Tarnybos skyriais ir atsakingais specialistais viešųjų pirkimų procedūrų, projektų veiklų vykdymo ir kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais.
 • Vykdo savo veiklos analizę, rengia pastabas ir pasiūlymus vaiko gerovės srityje dirbančių specialistų kompetencijų ugdymo ir mokymų klausimais.
 • Pagal kompetenciją rengia ir teikia vaiko gerovės srityje veikiančioms įstaigoms / organizacijoms teminius klausimynus, rengia jų apibendrinimus, bei teikia siūlymus ir rekomendacijas kompetencijų ugdymo ir mokymų klausimais.
 • Esant poreikiui organizuoja pasitarimus, diskusijas ir kitus renginius su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo bei vaiko globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo klausimais.
 • Pagal kompetenciją rengia apibendrinimus, siūlymus, statistikos analizes ir ataskaitas.
 • Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus ir skundus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose.
 • Dalyvauja rengiant, nagrinėjant teisės aktų projektus pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.
 • Pagal kompetenciją teikia siūlymus ir bendradarbiauja su kitais Tarnybos skyriais, rengiant su vaiko teisių apsauga susijusių klausimų apžvalgas.
 • Siekiant užtikrinti nepertraukiamą skyriaus veiklą, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, jiems nesant.
 • Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, siekdamas įgyvendinti Tarnybos strateginius tikslus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vaiko teisių apsaugos arba kompetencijos ugdymo/mokymų organizavimo srityje patirtį;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vaiko teisių ir interesų apsaugą, viešųjų pirkimų procedūras;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas bei rengti analitinę medžiagą, gerai organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: