Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Darbo pobūdis

 • Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 15
 • Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbą, vadovauti jam, užtikrinti, kad būtų vykdomos Skyriaus funkcijos.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • užtikrina Skyriaus uždavinių įgyvendinimą;
 • planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą – paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kontroliuoja jų vykdymą, vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus;
 • apibendrina Skyriaus atliktą veiklą, teikia Skyriaus veiklos ataskaitas bei pasiūlymus Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovybei dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 • nustatyta tvarka vertina Skyriaus darbuotojų veiklą;
 • teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;
 • sistemina, analizuoja ir skelbia duomenis apie turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio reikalavimams nagrinėjimo rezultatus;
 • rengia ir Tarnybos direktoriui teikia tvirtinti vertintojų ir vertinimo įmonių metinių patikrinimų planų projektus;
 • dalyvauja Turto arba verslo vertintojų garbės teismo (toliau – Garbės teismas) posėdžiuose;
 • organizuoja Garbės teismo sprendimų vykdymą ir skelbimą;
 • rengia Įstatymo 26 straipsnio 6 dalyje nurodytą vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos, jų priežiūros, šios priežiūros rezultatų ir vertinimo Lietuvoje būklės ataskaitas;
 • bendradarbiauja su vertintojų ir vertinimo įmonių organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis organizacijomis (TEGoVA, IVSC ir kt.) ir pagal kompetenciją dalyvauja organizuojamoje veikloje vertinimo veiklos tobulinimo klausimais;
 • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Tarnybos direktoriaus pavaduotojo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus bei užduotis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vertinant turtą arba verslą arba dalyvavimo formuojant ar įgyvendinant valstybės politiką vertinimo srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vertinimo veiklą.

Other company job ads:

All ads of this company (124) »