Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (informacinėms technologijoms) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kupiškis - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2020 m. birželio 29 d. direktoriaus įsakymas Nr. ADP-316


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. informacinių technologijų valdymas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. informacinės technologijos.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

5. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Diegia ir parametrizuoja sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
9. Nustato informacinių technologijų sutrikimų priežastis arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalina sutrikimus arba prireikus koordinuoja sutrikimų šalinimą.
10. Prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklus ir techninę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.
11. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą.
15. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
16. Vykdo su informacinių technologijų sauga susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų metu, ligos ir kitais atvejais, kai skyriaus vedėjas negali eiti pareigų..
19. Analizuoja savivaldybės administracijos darbuotojų poreikius naudotis informacinėmis technologijomis ir teikia siūlymus dėl esamos ar naujos informacinės technologijos, kompiuterinės ir programinės įrangos laikymo, keitimo, diegimo, siekiant didinti savivaldybės administracijos darbo efektyvumą ir darbo kultūrą..
20. Inicijuoja viešuosius pirkimus, susijusius su informacinėmis ir ryšių technologijomis, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, pirkimų technines sąlygas ir sutarčių projektus..
21. Vykdo savivaldybės interneto svetainės priežiūrą, kontroliuoja bendrųjų reikalavimų, nustatytų savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms, įgyvendinimą, inicijuoja svetainės keitimus ir teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl jos tobulinimo, atsižvelgdamas į visuomenės poreikių analizę ir informacinių technologijų naujoves..
22. Koordinuoja E. demokratijos sprendimus savivaldybės interneto svetainėje ir su e. parašo naudojimu susijusias paslaugas, reikalingas viešojo administravimo subjektams teikti viešąsias ir administracines paslaugas e. priemonėmis..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – informatika (arba);
23.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);
arba:
23.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.5. darbo patirties sritis – informacinių technologijų srities patirtis; 23.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
24. Atitikimas kitiems reikalavimams:
24.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
25. Transporto priemonių pažymėjimai:
25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
26.2. organizuotumas - 3 lygis;
26.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
26.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
26.5. komunikacija - 3 lygis.
27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
28. Profesinė kompetencija:
28.1. informacinių technologijų valdymas - 3 lygis;
28.2. viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2065 €
Vid. atlyginimas bruto
(60% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1397 €
25% uždirba 1397-2063 €
25% uždirba 2063-2599 €
25% uždirba nuo 2599 €