Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vidaus audito skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Vidaus audito skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 17
 • Vidaus audito skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus, atliekančio vidaus auditus jo audituojamuose subjektuose, veiklą, sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę bei padedant didinti Finansų ministerijos (toliau – ministerijos) bei finansų ministro valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų (toliau – ministerijos reguliavimo srities įstaigos) veiklos efektyvumą ir įgyvendinti jiems nustatytus veiklos tikslus, veiklos planus, programas ir procedūras.
:
 • savarankiškai organizuoti skyriaus darbą pagal ministro patvirtintus skyriaus nuostatus;
 • rengti ir teikti ministrui tvirtinti skyriaus vidaus audito metodiką;
 • rengti ir tobulinti vidaus audito procedūrų vadovą;
 • rengti ir teikti ministrui tvirtinti skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;
 • atlikti ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos reguliavimo srities įstaigų rizikos vertinimo analizę, planuoti skyriaus veiklą, sudaryti strateginius ir metinius veiklos planus, juos raštu suderinti su ministru ir teikti nustatyta tvarka;
 • organizuoti ir/ar atlikti ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos reguliavimo srities įstaigų vidaus auditus;
 • atlikti vidaus auditorių darbo priežiūrą, užtikrinančią, kad vidaus auditas būtų atliekamas vadovaujantis skyriaus vidaus audito metodikos reikalavimais;
 • atlikti vidaus audito darbo dokumentų ir ataskaitų projektų peržiūrą, nustatyti, ar atliktas darbas atitinka konkrečius vidaus audito tikslus ir vidaus audito programą, ar įvertinta vidaus kontrolė, ar vidaus audito metu surinkta pakankamai patikimos, tinkamos ir naudingos informacijos, ar ji yra tinkamai dokumentuota ir pagrindžia ataskaitos projekte išdėstytus faktus, išvadas, rekomendacijas;
 • patarti ministrui, audituoto ministerijos administracijos padalinio ir ministerijos reguliavimo srities įstaigų vadovams vidaus kontrolės klausimais;
 • stebėtojo teisėmis dalyvauti ministerijos organizuojamuose pasitarimuose;
 • atstovauti ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;
 • palaikyti profesinius ryšius vidaus audito klausimais su analogiškomis šalies ir užsienio institucijų, įstaigų bei organizacijų vidaus audito tarnybomis;
 • rengti informaciją apie metinės vidaus audito veiklos rezultatus ir teikti ją nustatyta tvarka;
 • koordinuoti skyriaus veiklą ir keistis informacija su kitais ministerijos ir ministerijos reguliavimo srities įstaigų audito vykdytojais;
 • užtikrinti vidaus audito pažangos stebėjimą (veiklą po vidaus auditų);
 • prižiūrėti skyriaus valstybės tarnautojų atliekamus vidaus auditus ir vertinti jų kokybę;
 • saugoti ministerijos, ministerijos reguliavimo srities įstaigų komercines, finansines, profesinės paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas ir susilaikyti nuo atlikto vidaus audito išankstinio viešo vertinimo;
 • organizuoti skyriaus dokumentų valdymą ir pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą;
 • atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, teisės krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės (vadybos arba viešojo administravimo krypties) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, strateginį planavimą bei įstaigų, įmonių ir organizacijų ūkinę ir finansinę veiklą;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, lėšų, gautų iš ES bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą, panaudojimą bei auditą;
 • būti susipažinęs su vidaus auditoriams nustatytomis profesinės etikos taisyklėmis;
 • būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;
 • gebėti motyvuoti darbuotojus, formuojant į ministerijos misijos ir tikslų įgyvendinimą orientuotą kolektyvą; gebėti įtraukti darbuotojus į ministerijai ar skyriui svarbių sprendimų priėmimą;
 • gebėti tinkamai organizuoti darbinę veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situaciją bei bendravimo tikslą;
 • turėti analitinių įgūdžių;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti savarankiškus sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;
 • gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: