Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Darbo pobūdis

 • Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad būtų atliktos Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriui (toliau – Skyrius) nuostatuose nustatytos funkcijos nagrinėjant asmenų skundus (pareiškimų) ir tiriant visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • atlieka asmenų skundų (pareiškimų) dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, kurių priežiūrą įgyvendina Skyrius pagal savo kompetenciją, pažeidimų tyrimą;
 • nagrinėja asmenų skundus (pareiškimus) dėl pagrindinių visuomenės informavimo principų pažeidimų visuomenės informavimo priemonėse;
 • nagrinėja asmenų skundus (pareiškimus) dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų pažeidimų, rengia sprendimų projektus, prižiūri sprendimų vykdymą;
 • vertina, kaip skleidžiant viešąją informaciją laikomasi visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų bei reikalavimų;
 • atlieka visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų analizę, rengia šių teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • dalyvauja nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas, surašant administracinių nusižengimų protokolus;
 • rengia procesinius dokumentus administracinėse bylose;
 • pagal įgaliojimą atstovauja Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai ar žurnalistų etikos inspektoriui teisme;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja nacionaliniuose ar tarptautiniuose renginiuose, seminaruose, konferencijose, mokymuose, darbo grupėse, bendradarbiauja su viešosios informacijos rengėjų ir platintojų veiklos reglamentavimo ir savitvarkos institucijomis, kitomis valstybės įstaigomis ir jų atstovais;
 • atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti Skyriaus tikslus bei uždavinius.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro ir teisės magistro arba vienpakopį teisinį universitetinį) išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 bei kitais Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • sugebėti analizuoti, vertinti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti bent vieną užsienio (anglų, vokiečių arba prancūzų) kalbą C1 lygiu.
CVB client

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: