Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Kauno miesto savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – skyrius) Prevencijos poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti teisės aktų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, vykdymo kontrolę, vadovaujantis teisės aktais rengti medžiagą, reikalingą administracinių nusižengimų protokolams surašyti ar administracinių nusižengimų byloms nagrinėti, surašyti administracinių nusižengimų protokolus.

Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:
 • prižiūrėti pagal savo kompetenciją, kaip vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys viešąją tvarką, siekiant užtikrinti šių teisės aktų laikymąsi;
 • siekiant užkirsti kelią administraciniams nusižengimams:
 • dalyvauti reiduose ir atlikti patikrinimus pagal skyriuje nustatytą tvarką, taikyti kitas priemones administraciniams nusižengimams užkardyti ir nustatyti;
 • atlikti patikrinimus pagal skyriuje gautus pranešimus, skundus, pareiškimus;
 • rengti medžiagą, reikalingą administracinių nusižengimų protokolams surašyti ar administracinių nusižengimų byloms nagrinėti, pagal patruliavimo, reidų, ūkio subjektų patikrinimų ir kitų prevencinių priemonių metu tinkamai surinktus įrodymus (dokumentų kopijas, pranešimus, paaiškinimus, nuotraukas ir kt.);
 • teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka pagal savo kompetenciją surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir taikyti administracinio poveikio priemones;
 • atlikti ūkio subjektų (licencijų turėtojų) patikrinimus pagal skyriuje nustatytą tvarką, siekiant kontroliuoti, kaip licencijų turėtojai vykdo licencijuojamą veiklą;
 • analizuoti nustatytų administracinių nusižengimų Kauno mieste priežastis, apibendrinti ir kaupti informaciją, siekiant įgyvendinti administracinių nusižengimų prevenciją;
 • rengti ataskaitas apie įvykdytas užduotis ir teikti poskyrio vedėjui informaciją veiklos klausimais, siekiant užtikrinti tinkamą skyriui pavestų užduočių vykdymą;
 • įrašyti Kauno miesto savivaldybės Administracinėje nusižengimų informacinėje sistemoje informaciją apie pavedimų, užduočių įvykdymą, siekiant užtikrinti tinkamą šios informacinės sistemos tvarkymą;
 • bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengti jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais, siekiant pagal savo kompetenciją suteikti informaciją ir spręsti iškilusias problemas;
 • vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administracinių nusižengimų prevencijos srityje;
 • turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) kodeksą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;
 • mokėti teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka surašyti administracinių nusižengimų protokolus;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, gebėti vairuoti automobilį;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Other company job ads:

All ads of this company (121) »