Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Biržai - Biržų rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 10.
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad būtų vykdomi Biržų rajono savivaldybės tarybos priimti sprendimai, nagrinėti gyventojų skundus, vykdyti patikrinimus, prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, surašyti ir nagrinėti administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus, spręsti klausimus, susijusius su viešąja tvarka.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • organizuoja ir koordinuoja nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų įgyvendinimą;
 • vertina gyventojų saugumo būklę savivaldybėje, inicijuoja, planuoja, koordinuoja ir derina šią veiklą su savivaldybės veiklos prioritetais;
 • dalyvauja reiduose, patikrinimuose administraciniams teisės pažeidimams viešosios tvarkos srityje nustatyti, įstatymų nustatyta tvarka renka įrodymus, taiko administracinio poveikio priemones fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • siekdamas palaikyti viešąją tvarką ir šalinti viešosios tvarkos pažeidimų priežastis, bendradarbiauja su policijos pareigūnais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, įgyvendina su teisės pažeidimų prevencija susijusius projektus;
 • pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;
 • registruoja Skyriuje gautus skundus, prašymus, pranešimus bei kitą gautą ir siunčiamą informaciją, pagal kompetenciją juos nagrinėja, tvarko jų apskaitą, sudaro su funkcijų vykdymu susijusias numatytas bylas ir sutvarkytas perduoda archyvui;
 • kontroliuoja, kaip Savivaldybės teritorijoje laikomasi:
 • Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų;
 • Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo taisyklių reikalavimų;
 • Tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;
 • Mažmeninės prekybos taisyklių reikalavimų;
 • Prekybos turgavietėse taisyklių reikalavimų;
 • Prekybos viešose vietose taisyklių reikalavimų;
 • Prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių reikalavimų;
 • Gyvūnų laikymą ir registravimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų;
 • Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimų;
 • Vėliavų iškėlimo tvarkos reikalavimų;
 • Kelio ženklų, žmonių vežimo ar kitų Kelių eismo taisyklių reikalavimų.
 • vykdo savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sąlygų reikalavimų vykdymo priežiūrą, periodiškai lanko, tikrina šiuos būstus, teikia pranešimus apie atliktus patikrinimus bei nustatytus pažeidimus, bendradarbiauja su policijos pareigūnais.
 • pagal kompetenciją tiria administracinius nusižengimus, fiksuoja ir įformina juos, surašo ir nagrinėja administracinių nusižengimų protokolus, priima sprendimus administracinių nusižengimų bylose, kontroliuoja skirtų baudų išieškojimą;
 • dalyvauja sudarant Skyriaus veiklos planus, rengia darbo ir kitas su Skyriaus veikla susijusias ataskaitas;
 • atlieka kito Skyriaus vyriausiojo specialisto, prireikus vyresniojo specialisto funkcijas jiems nesant;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldos kompetenciją, civilinius teisinius santykius, civilinį, baudžiamąjį ir administracinį procesus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu („MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką bei gebėti juos taikyti praktiškai;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti informaciją, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, kelti tikslus ir uždavinius.
CVB client

Biržų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: