Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Marijampolė - Marijampolės savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A3. Pareigybės kategorija – 10
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga – prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi taisyklių ar tvarkų, patvirtintų valstybinių institucijų, savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, už kurių pažeidimus atsiranda administracinė atsakomybė.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų, gyvenančių bei vykdančių veiklą savivaldybės teritorijoje gautus prašymus ir skundus, priima administracines poveikio priemones ir laiku parengia atsakymus;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, triukšmo prevencijos Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose taisyklių;
 • kontroliuoja transporto priemonių stovėjimo tvarką gyvenamosiose zonose ir daugiabučių namų kiemuose;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Marijampolės savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Gyvūnų laikymo Marijampolės savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių reikalavimų;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Marijampolės savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių reikalavimų;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi mažmeninės prekybos taisyklių prekybos įmonėse, viešosiose vietose;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi draudimų vartoti alkoholinius gėrimus viešosiose vietose ir tabako gaminius draudžiamose vietose reikalavimų.
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Žmonių gyvybės apsaugos Marijampolės savivaldybės vandens telkiniuose bei žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių reikalavimų;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo ir išorinės reklamos įrengimo tvarkos reikalavimų;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklių reikalavimų;
 • vykdo patikrinimus sanitarinės priežiūros klausimais, pasitelkdamas policijos, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovus;
 • rengia motyvuotus atsakymus į piliečių, įmonių, įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų prašymus, siūlymus, paklausimus savo kompetencijos klausimais;
 • teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka pagal savo kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus ir taiko administracinio poveikio priemones vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu ir Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais;
 • Administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, kurios pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą priskirtinos skyriaus kompetencijai, priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose ir atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo kontrolę;
 • registruoja administracinių nusižengimų protokolus ir tvarko jų apskaitą;
 • registruoja elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje juridinių ir fizinių asmenų prašymus kompetencijos klausimais ir su tuo susijusius parengtus dokumentus;
 • rengia Tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;
 • saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
 • teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, organizuoja dokumentų sisteminimą ir bylų perdavimą įforminimui ir saugojimui;
 • atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti administracijos strateginiai tikslai;

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti 1 (vienų) metų darbo patirtį viešojo administravimo įstaigose;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą;
 • mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, „ArcGIS“ programomis, ,,Internet Explorer“, ,,Microsoft Outlook“ arba ,,Microsoft Outlook Express“ programomis.

Other company job ads:

All ads of this company (123) »