Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Utenos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 9
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti gyventojų skundus, vykdyti patikrinimus, administracinių nusižengimų teiseną, prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, raštus ar kitą gautą informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais, atlieka patikrinimus, rengia atsakymus pareiškėjams;
 • kontroliuoja, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės, Utenos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijų priimtų teisės aktų reikalavimų;
 • pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimų teiseną, tinkamai fiksuojant tyrimo veiksmų eigą ir rezultatus (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka);
 • pagal įgaliojimą surašo administracinių nusižengimų protokolus, tvarko jų apskaitą bei atlieka administraciniu nurodymu skirtų administracinių nuobaudų vykdymo kontrolę;
 • savarankiškai arba kartu su policijos, kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių atstovais dalyvauja patikrinimuose, prevencinėse akcijose, reiduose;
 • bendrauja ir bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, valstybės ir Savivaldybės įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis savo kompetencijos klausimais;
 • rengia ataskaitas, statistinius duomenis pagal savo kompetenciją, teikia juos Skyriaus vedėjui;
 • dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus, nusikaltimų ir teisės pažeidimų programas, akcijas viešosios tvarkos klausimais;
 • rengia informacinius leidinius viešosios tvarkos klausimais;
 • renka, kaupia, sistemina informaciją apie Savivaldybės teritorijos viešosios tvarkos būklę, jos kitimą pagal savo kompetenciją;
 • užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • vykdydamas viešosios tvarkos funkcijas tarnybos metu dėvi nustatytos formos tarnybinę uniformą;
 • pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų ir kitų teisės aktų pakeitimų;
 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis viešosios tvarkos klausimais;
 • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei raštų projektus, sutarčių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, prižiūri sudarytų sutarčių vykdymą;
 • pagal poreikį inicijuoja prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų atlikimą, rengia ir administruoja prekių, paslaugų, darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymą;
 • esant reikalui, pagal patvirtintą grafiką, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, vyriausiasis specialistas dirba slenkančiu grafiku, poilsio ir švenčių dienomis;
 • siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo kito Skyriaus valstybės tarnautojo funkcijas jo tarnybinių komandiruočių metu, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, aplinkos apsaugą, viešąją tvarką, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą, asmens duomenų apsaugą, asmenų aptarnavimą savivaldybės institucijose ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, elektroninių paslaugų informacine sistema „Administracinių nusižengimų registras“ bei kitomis teisės aktų paieškos sistemomis);
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, gebėti dirbti komandoje;
 • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB client

Utenos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: