Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Viešosios tvarkos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Mažeikiai - Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti gyventojų skundus (pareiškimus), prašymus ir pranešimus, vykdyti patikrinimus Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, nustatyti ir reikalauti pašalinti administracinių nusižengimų viešosios tvarkos srityje priežastis bei sąlygas, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus, kai protokolas nesurašomas, administracinių nusižengimų bylose, vykdyti administracinių nusižengimų prevenciją, bei triukšmo, kylančio vykdant statybos darbus gyvenamosiose patalpose, teritorijose kontrolės vykdymui.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Kontroliuoja, kaip Mažeikių mieste ir rajone laikomasi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė:
 • Triukšmo prevencijos Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės.
 • Prekybos ir paslaugų teikimo Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas.
 • Mažeikių rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės.
 • Mažeikių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės.
 • Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros taisyklės.
 • Mažeikių rajono kapinių tvarkymo taisyklės.
 • Leidimų įrengti išorinę reklamą Mažeikių rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas.
 • Renginių organizavimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės.
 • Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklės.
 • Leidimo įsigyti, laikyti, veisti ir prekiauti agresyviais šunimis išdavimo tvarkos aprašas.
 • Kitos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintos taisyklės, kurių priežiūra pagal kompetenciją priklauso Viešosios tvarkos skyriui.
 • Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, atlieka patikrinimus pagal gautus skundus (pareiškimus), prašymus ar pranešimus ir surašo patikrinimų aktus.
 • Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, rengia atsakymų projektus į gautus skundus (pareiškimus), prašymus ar pranešimus.
 • Kartu su policijos pareigūnais ar kitų valstybinių ar savivaldybių institucijų valstybės tarnautojais (darbuotojais) dalyvauja patikrinimuose administraciniams nusižengimams nustatyti.
 • Mažeikių rajono savivaldybės organizuojamuose renginiuose palaiko viešąją tvarką.
 • Organizuoja ir kontroliuoja beglobių naminių gyvūnų surinkimą iš gyventojų, jų globą, utilizavimą.
 • Pagal savo kompetenciją renka informaciją apie Mažeikių mieste ir rajone esančias problemas ir ją perduoda atsakingoms institucijoms.
 • Pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.
 • Surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus, kai protokolas nesurašomas administracinių nusižengimų bylose fiziniams asmenims ir juridinių asmenų atstovams pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus.
 • Siekiant, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai, bendradarbiauja su policija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei juridiniais ir fiziniais asmenimis.
 • Iš fizinių ir juridinių asmenų reikalauja pašalinti daromus administracinius nusižengimus ir už reikalavimų nevykdymą taiko administracinę atsakomybę.
 • Vykdo administracinių teisės pažeidimų prevenciją.
 • sudaro triukšmo šaltinių valdytojų, atliekančių statybos darbus, sąrašus, atlieka triukšmo šaltinių valdytojų, atliekančių statybos darbus, planinius ir neplaninius bei pakartotinius statybos darbų patikrinimus.
 • kaupią gautą informaciją ar patikrinimo vietoje nustatytus faktus, juos sistemina, analizuoja ir teikia pasiūlymus triukšmui mažinti;
 • triukšmo šaltinių valdytojams siūlo pašalinti nustatytus trūkumus ir (ar) pateikti papildomą informaciją.
 • veda Pranešimų registrą.
 • vykdydamas statybos darbų triukšmo kontrolieriaus funkcijas turi teisę lankytis Savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose bei organizacijose ir jų teritorijose, statybos objektuose, esančiuose gyvenamosiose teritorijose ir gyvenamosiose patalpose.
 • Nustatyta tvarka ir laiku vykdo Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavedimus.
 • Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu yra paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai, priskirti viešosios tvarkos skyriaus kompetencijai.
 • Rengia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, kitų teisės aktų ar dokumentų projektus.
 • Teikia siūlymus skyriaus vedėjui darbo organizavimo ir gerinimo klausimais.
 • Vykdydami viešosios tvarkos funkcijas tarnybos metu dėvi nustatytos formos tarnybinę uniformą.
 • užtikrina patikėtų materialinių vertybių, specialiųjų priemonių (dujų balionėlio), ginklo (elektrošoko prietaiso) apsaugą.
 • Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, mokėti taikyti jį praktikoje, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, triukšmo valdymą, mokėti dokumentų rengimo taisykles;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei kitus teisės aktus.
 • Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Qutlook, Internet Explorer;
 • Turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones.
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus naudoti „D“ kategorijos ginklą (elektrošoką) ir dujų aerozolinį balionėlį.
CVB client

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: