Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Viešųjų finansų sistemos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Darbo pobūdis

 • Viešųjų finansų sistemos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Viešųjų finansų sistemos valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Lietuvos Respublikos viešųjų finansų būklės vertinimus, vykdyti viešųjų finansų sistemos tobulinimo iniciatyvas ir projektus, rengti metodinę medžiagą viešųjų finansų valdymo, valstybės, savivaldybių ir nebiudžetinių valstybės išteklių fondų biudžetų sudarymo ir vykdymo klausimais.
:
 • analizuoti viešųjų finansų sistemos planavimo, organizavimo, panaudojimo efektyvumo vertinimo, apskaitos, atskaitomybės ir analizės metodologijų bei reglamentuojančių dokumentų suderinamumą bei efektyvumą, rengti išvadas ir rekomendacijas dėl metodologijos ir dokumentų tobulinimo;
 • skyriaus vedėjo pavedimu atlikti Lietuvos Respublikos viešųjų finansų būklės vertinimus, apibendrinti vertinimo rezultatus, rengti išvadas;
 • analizuoti tarptautinių organizacijų – Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko ir kitų organizacijų skelbiamas analizes, vertinimus, rekomendacijas dėl viešųjų finansų valdymo, viešųjų finansų sistemos tobulinimo ir rengti šios informacijos apibendrinimus;
 • vykdyti arba dalyvauti vykdant viešųjų finansų sistemos tobulinimo iniciatyvas ir projektus, rengti šių iniciatyvų ir projektų planus, skyriaus vedėjo pavedimu koordinuoti jų įgyvendinimą;
 • teikti metodinę informaciją, pasiūlymus rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus ir susijusius dokumentus;
 • rengti metodinę medžiagą viešųjų finansų valdymo, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo klausimais;
 • rengti išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų Vyriausybės disponuojamų piniginių išteklių valdymo;
 • rengti ir dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su sisteminiais viešųjų finansų valdymo klausimais, projektus;
 • rengti pastabas ir pasiūlymus dėl derinamų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir teikiamų Vyriausybei teisės aktų projektų, susijusių su valstybės, savivaldybių, nebiudžetinių valstybės išteklių fondų biudžetų ir (arba) sąmatų sudarymo ir vykdymo klausimais;
 • skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauti įvairiuose susitikimuose, darbo grupėse ir komisijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • rengti išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su valstybės, savivaldybių, kitų nebiudžetinių fondų biudžetų ir (arba) sąmatų sudarymu, vykdymu, lėšų valdymu, apskaita ir atskaitomybe;
 • nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų raštų, paklausimų, pasiūlymų, pareiškimų ir skundų;
 • rengti informaciją, pranešimus, raštus ir kitą reikalingą medžiagą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • teisės aktuose nustatyta tvarka užtikrinti dokumentų tvarkymą ir saugojimą;
 • skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti kitą skyriaus valstybės tarnautoją jam laikinai nesant;
 • vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų finansų valdymo, planavimo, apskaitos ar analizės srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių biudžeto sudarymą ir vykdymą, lėšų valdymą;
 • būti susipažinęs su viešųjų finansų valdymo vertinimo metodais;
 • 5 būti susipažinęs su teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis ir dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis;
 • gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą, laiku identifikuoti su darbo procesais susijusias rizikas, siūlyti būdus joms pašalinti;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų baze;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: