Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Šilutė - Šilutės rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 9
 • Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės teritorijoje esančių ūkinių subjektų gamtosauginių aktų laikymosi, aplinkos kokybės gerinimo, aplinkosauginių norminių aktų rengimui ir vykdymui, prižiūrėti bei gerinti sanitarijos būklę savivaldybės teritorijoje, kontroliuoti, kaip laikomasi sanitarijos ir higienos norminių aktų, taisyklių, pagal kompetenciją vykdyti savivaldybės, nagrinėti piliečių skundus, prašymus ir pasiūlymus.

Rengti ir teikti Savivaldybės tarybai aplinkosaugos klausimais sprendimų projektus, kontroliuoti priimtų sprendimų įgyvendinimą. Sudaryti aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų sąmatą, kontroliuoti jos panaudojimą. Ruošti metinę ataskaitą.
 • Nagrinėti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, teikti išvadas bei pasiūlymus.
 • Kontroliuoja ir surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus kaip laikomasi sanitarijos ir higienos, teritorijos tvarkymo ir švaros, atliekų tvarkymo, gyvūnų laikymo, želdynų apsaugos, triukšmo prevencijos viešosiose vietose, rūkymo draudimo nustatytose vietose, žmonų gyvybės apsaugos vandens telkiniuose numatančių taisyklių, reikalavimų nustatytų Savivaldybės institucijų sprendimuose bei kituose norminiuose aktuose;
 • Teikti pasiūlymus aplinkos kokybės gerinimui Savivaldybės teritorijoje, rengti taisykles ir kontroliuoti jų vykdymą.
 • Vykdyti Savivaldybės aplinkos monitoringą, spręsti problemas dėl atmosferos teršimo.
 • Kontroliuoti Savivaldybės teritorijoje esančių poilsiaviečių ir parkų būklę, dalyvauti sprendžiant želdinių pertvarkymo klausimus, rengti želdinių apsaugos taisykles ir kontroliuoti jų vykdymą.
 • Organizuoti komunalinių ir kitų atliekų tvarkymą, surinkimą bei perdirbimą, rengti atliekų tvarkymo planus.
 • Organizuoti bešeimininkių atliekų, padangų surinkimą ir išvežimą.
 • Dalyvauti konferencijose, pasitarimuose gamtosaugos klausimais.
 • Teikti siūlymus Savivaldybės institucijoms švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimo klausimais.
 • Bendradarbiauti su miškų urėdija, aplinkos apsaugos agentūra ir policijos komisariatu aplinkosaugos klausimais.
 • Pagal savo kompetenciją nagrinėti gautus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus.
 • Kaupti statistinius duomenis ir rengti statistines ataskaitas.
 • Dalyvauti Savivaldybės mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe.
 • Vykdyti visuomenės ekologinį švietimą.
 • Vykdyti kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pavedimus.
 • Pavaduoti skyriaus vedėją jo atostogų bei ligos metu.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, Lietuvos Respublikos administracinių teisės nusižengimų kodeksu, teisės aktais reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, jų poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos struktūrinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais bei mokėti taikyti juos tiesioginiame savo darbe.
 • Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įstatymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 • Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.
CVB client

Šilutės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: