Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Šilutė - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas .HeaderFont { font-family: "Times New Roman"; font-weight: bold; font-size: 12pt; text-align: center; } .RegularFont { font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; } .TextAlignment { text-align: justify; } .TextPadding { padding-left: 40px; } PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2020 m. liepos 01 d. Įsakymu Nr. A2-148


ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SKYRIUS SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politikos įgyvendinimas, sanitarijos būklės gerinimas ir priežiūra, savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklos įgyvendinant sveikatos programas derinimas, sveikatos priežiūros reformos vykdymas.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros rėmimas iš savivaldybės biudžeto, savivaldybės sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas, pirminės ir antrinės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros koordinavimas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
14. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
15. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
16. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus
19. Savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, Savivaldybės ir kitų sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant
20. Organizuoja tikslinių ir kompleksinių Savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą ir jų įgyvendinimą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais, koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į Savivaldybių sveikatinimo veiklą
21. Vykdo Savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu; koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms
22. Vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas, pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų Savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę
23. Rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi bei teikia Savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl lėšų Savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – Nenustatyta;
24.2. darbo patirties sritis – turėti darbo stažą, nustatytą savivaldybės gydytojui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446; 24.3. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
25.1. kalba - vokiečių arba anglų arba prancūzų;
25.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
26. Atitikimas kitiems reikalavimams:
26.1. atitikti kvalifikacinių reikalavimų savivaldybės gydytojui, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446, 1 punktu, reikalavimus turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos krypties išsilavinimą..
27. Transporto priemonių pažymėjimai:
27.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
28.2. organizuotumas - 3 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
28.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
28.5. komunikacija - 3 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. informacijos valdymas - 3 lygis.Susipažinau ________________________ (Parašas) ________________________ (Vardas ir pavardė) ________________________ (Data)

Pareiginės algos koeficientas: 8.20
Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2065 €
Vid. atlyginimas bruto
(60% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1397 €
25% uždirba 1397-2063 €
25% uždirba 2063-2599 €
25% uždirba nuo 2599 €