Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Viešųjų pirkimų poskyrio Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Lietuvos policijos mokykla

Darbo pobūdis

 • Logistikos skyriaus (toliau – Skyrius) Viešųjų pirkimų poskyrio (toliau – Poskyris) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos policijos mokyklos (toliau - Mokykla) prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, atlikti kitus darbus, susijusius su Mokyklos viešųjų pirkimų planavimu ir dokumentų rengimu, apibendrinti prekių, paslaugų ir darbų pirkimo poreikį, organizuoti judriojo ryšio paslaugų teikimą Mokyklos darbuotojams.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:
 • apibendrina pirkimų iniciatorių pateiktą informaciją, susijusią su mokymo paslaugų ir darbų viešaisiais pirkimais;
 • nagrinėja tiekėjų pasiūlymus, juos apibendrina ir Mokyklos, Skyriaus bei Poskyrio vadovybei teikia sprendimų dėl mokymo paslaugų ir darbų viešojo pirkimo projektus ir rengia pirkimo sutarčių projektus;
 • siekdamas tinkamai atlikti viešųjų pirkimų procedūras, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, konkurso sąlygas, skelbimus, pirkimų ataskaitas, pildo ir siunčia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, pirkimų dokumentus ir jų paaiškinimus teikia tiekėjams;
 • vykdo viešuosius pirkimus viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroninio katalogo CPO.ltTM ir Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, kontroliuoja gautų materialinių vertybių kokybę ir kiekybę, rengia dokumentų dėl netinkamos kokybės prekių grąžinimo gamintojams projektus;
 • dalyvauja organizuojant Mokyklos metinių pirkimų planų rengimą ir jų vykdymo kontrolę;
 • pagal kompetenciją rengia sutarčių su juridiniais ir fiziniais asmenimis projektus;
 • pagal kompetenciją atlieka sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę;
 • vykdo Mokyklos sudarytų sutarčių dėl judriojo ryšio paslaugų teikimo kontrolę;
 • rengia Mokyklos viršininko įsakymų ir kitų dokumentų viešųjų pirkimų ir judriojo ryšio paslaugų teikimo klausimais projektus;
 • pagal kompetenciją informuoja atsakingus asmenis apie pastebėtus pažeidimus atliekant viešųjų pirkimų procedūras;
 • rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas ir sutartis;
 • stebi ir analizuoja interneto svetainėje Viešųjų pirkimų tarnybos tvarkomą informacinę sistemą, siekdamas gauti naujausią informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais;
 • teikia informaciją ir konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais Mokyklos darbuotojus;
 • padeda Lietuvos policijos mokyklos viešojo pirkimo komisijos pirmininkui organizuoti Mokyklos viešųjų pirkimų komisijos posėdžius, esant pavedimams, atlieka komisijos sekretoriaus funkcijas;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Mokyklos, Skyriaus ir Poskyrio vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Mokyklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti MS Office arba Libre Office programiniu paketu ir informacinėmis duomenų sistemomis.
CVB client

Lietuvos policijos mokykla

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: