Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti valstybės viešųjų pirkimų politiką policijos sistemoje ir viešiesiems pirkimams, atliekamiems Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), organizuoti ir vykdyti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • dalyvauja analizuojant, sisteminant ir kaupiant informaciją apie viešųjų pirkimų sistemą policijos įstaigose;
 • kaupia, apibendrina ir sistemina Policijos departamento struktūrinių padalinių, teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, policijos mokymo įstaigos, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis apmokamų projektų administravimo grupių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir nustatytais terminais sudaro Policijos departamento pirkimų planą pagal pirkimo vertes;
 • teikia pasiūlymus dėl centralizuotų pirkimų policijos sistemoje organizavimo ir pirkimų įtraukimo į metų viešųjų pirkimų planą;
 • nustatyta tvarka teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka ir policijos generalinio komisaro nustatytoje apimtyje organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus;
 • organizuoja Policijos sistemos centrinės perkančiosios organizacijos katalogo priežiūrą ir duomenų atnaujinimą;
 • administruoja ir prižiūri Policijos departamento Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą;
 • nustatyta tvarka rengia ir derina viešųjų pirkimų sutarčių projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;
 • organizuoja skelbiamos informacijos (išankstinių skelbimų apie numatomus pirkimus, skelbimų apie pirkimus, kvietimų į pirkimo procedūras, skelbimų apie sudarytas pirkimų sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, kitų skelbimų apie atliekamus pirkimus) pagal nustatytus skelbiamos informacijos privalomuosius reikalavimus, skelbimų standartinių formų ir reikalavimų rengimą, įforminimą, pateikimą ir paskelbimą;
 • dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamų Lietuvos bei užsienio valstybių institucijų atstovais vykdant viešuosius pirkimus dėl įgyvendinamų projektų susijusių su viešųjų pirkimų klausimais;
 • Policijos departamento vadovybės pavedimu dalyvauja žinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja atliekant policijos įstaigos veiklos patikrinimus;
 • pagal kompetenciją teikia praktinę ir metodinę pagalbą policijos įstaigoms;
 • teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės procedūrų nustatymo;
 • vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešųjų pirkimų organizavimo (atliekant pirkimo organizatoriaus funkcijas) ir vykdymo srityje patirtį;
 • turėti patirties vykdant tarptautinius pirkimus, viešuosius pirkimus Europos Sąjungos ir kitų fondų finansuojamuose projektuose;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, viešuosius pirkimus, biudžetinės įstaigos finansinę veiklą bei planavimą, investicijų projektų rengimą, materialinių vertybių apskaitą ir mokėti jais vadovautis savo darbe;
 • gebėti analitiškai mąstyti, operatyviai priimti racionalius sprendimus, turėti organizacinių sugebėjimų;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, metodines rekomendacijas, gebėti apibendrinti praktinę patirtį bei planuoti veiklą;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
 • mokėti naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
CVB client

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: