Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas - 7,3 (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Pareigybės aprašymas

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 3

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) viešųjų pirkimų planavimui, organizavimui, viešųjų pirkimų dokumentų (išskyrus technines specifikacijas) rengimui, tiekėjų pateiktų pasiūlymų nagrinėjimui, vertinimui ir palyginimui, skelbimų, pranešimų, ataskaitų apie vykdomus viešuosius pirkimus rengimui ir teikimui.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų pirkimų – funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM valstybės tarnautojui

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Valstybės tarnybos, Viešųjų pirkimų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešuosius pirkimus;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą);

4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje;

4.4. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.6. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus gauti leidimui dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

4.7. išmanyti teisės aktų projektų rengimo ir dokumentų tvarkymo taisykles.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. analizuoja pateiktą informaciją apie numatomus inicijuoti viešuosius pirkimus, priskiria viešųjų pirkimų kodus, parenka numatomo viešojo pirkimo būdą (atlieka išankstinę finansų kontrolę);

5.2. rengia kasmetinį Muitinės departamento prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projektą;

5.3. rengia ir skelbia Muitinės departamento planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę ir jos pakeitimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

5.4. atlieka Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos administratoriaus, atsakingo už Muitinės departamento vykdomus viešuosius pirkimus, funkcijas;

5.5. dalyvauja Muitinės departamento viešųjų pirkimų komisijų darbe, organizuoja ir protokoluoja jų posėdžius, rengia viešųjų pirkimų dokumentų (išskyrus technines specifikacijas) projektus ir teikia juos viešųjų pirkimų komisijų nariams, nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimą vykdo viešojo pirkimo komisija;

5.6. atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;

5.7. atlieka už viešųjų pirkimų vykdymą naudodamasis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu atsakingo asmens funkcijas;

5.8. vykdo Muitinės departamento viešuosius pirkimus, naudodamasis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu;

5.9. rengia Muitinės departamento viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

5.10. teikia informaciją asmenims Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais;

5.11. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Muitinės departamento struktūriniams padaliniams, muitinėms įstaigoms viešųjų pirkimų klausimais;

5.12. atstovauja Muitinės departamentui valstybės institucijose pagal Viešųjų pirkimų skyriaus kompetenciją;

5.13. vykdo kitus su Viešųjų pirkimų skyriaus funkcijoms susijusius nenuolatinio pobūdžio Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui.
CVB client

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: